V poletnih mesecih smo poročali v prispevku, kjer je Dušan Strnad, kot župan občine Ivančna Gorica in član Državnega sveta Republike Slovenije, ki zastopa občine iz 22. volilne enote, opozoril na neenakopravni položaj glasbenih šol, ki delujejo v občinah z izrazitim povečanjem številna prebivalcev.

Med take sodi tudi Glasbena šola Grosuplje, ki deluje v občinah Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica in Škofljica.

V ponedeljek, 22. oktobra 2018, pa je od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejel odgovor na dano pobudo.

Naj omenimo bistvo odgovora: »Ministrstvo bo za šolsko leto 2019/20 proučilo vse možnosti za širitev dejavnosti glasbenih šol, še posebej za tiste glasbene šole, ki imajo nizko vključenost osnovnošolskih otrok glede na državno povprečje in delujejo v lokalnih skupnostih z izrazitim povečevanjem števila prebivalcev v zadnjih letih in glasbene šole o tem pravočasno obvestilo.«

Zapisano pomeni, da lahko Glasbena šola Grosuplje, ki deluje v zgoraj omenjenih občinah, pričakuje bistveno povečanje vpisnih mest v programe glasbene šole že v naslednjem šolskem letu.

G. S.