Dušan Strnad, župan Občine Ivančna Gorica in član Državnega sveta Republike Slovenije, ki zastopa občine iz 22. volilne enote, je opozoril na neenakopravni položaj glasbenih šol, ki delujejo v občinah z izrazitim povečevanjem števila prebivalcev. Med take sodi tudi Glasbena šola Grosuplje, ki deluje v občinah Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica in Škofljica.

Na nedavni seji Državnega sveta RS, ki je bila v Grosupljem, je Državni svet potrdil svetniška vprašanja Dušana Strnada, ki jih je zastavil Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS.

V njih je Dušan Strnad opozoril na neenakopravni položaj glasbenih šol, ki delujejo v občinah z izrazitim povečevanjem števila prebivalcev in vprašal ministrstvo, kako misli to neenakopravnost odpraviti. Vprašanja temeljijo na dejstvu, da je glasbeni šoli Grosuplje dovoljen in financiran vpis 8 odstotkov osnovnošolskih otrok, odstotek dovoljenega  vpisa v glasbenih šolah, ki delujejo v občinah z zmanjševanjem števila prebivalcev, pa je bistveno višji, saj sega tudi do 22 odstotkov osnovnošolskih otrok. To je jasen dokaz, da je Glasbena šola Grosuplje in posledično prebivalci občin Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica in Škofljica v neenakopravnem položaju glede na druge glasbene šole in občine.

Vsa dosedanja prizadevanja Glasbene šole Grosuplje po zvišanju števila vpisnih mest so bila neuspešna, zato je iz leta v leto več otrok odklonjenih. Državni svetnik Dušan Strnad in Državni svet RS pričakujeta, da bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v odgovoru na svetniška vprašanja jasno povedalo, kako in kdaj misli to neenakopravnost odpraviti.

Več si preberite na spletni strani občine.

G. S.