Leta 2014 je kot novinka v parlament vstopila stranka Združena Levica. Takrat je nastopala kot Združena Levica skupaj z Iniciativo za demokratični socializem (IDS) in Stranko za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije (TRS).

 

Pred štirimi leti, natančneje 24. junija 2017 pa so po treh letih kot Združena Levica skupaj z IDS in TRS sklenili, da se na združitvenem kongresu povežejo v eno stranko, ki je prevzela ime Levica.

Vir: Facebook; Združitveni kongres Levice

Takrat so zapisali:

Po treh letih skupaj prehojenih poti bo koalicija Združena levica odslej delovala kot ena stranka. Na kongresu sta svoje vrste združili Iniciativa za demokratični socializem (IDS) in Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije (TRS). Z združitvijo je nastala nova, napredno, demokratično socialistično in ekološko usmerjena organizacija – stranka Levica. Drugačna prihodnost je mogoča. Uresničitev takšne družne prihodnosti zahteva široko, vključujoče in demokratično družbeno gibanje – levo alternativo.

V njihove programu lahko najdemo, kako se zavzemajo za socializem. Še bolj zanimivo pa je branje na strani IDS, ki je sedaj eno s stranko Levica.

Vsi poznamo njihove poglede na gospodarstvo in upravljanje države. Seveda znajo to za navadnega človeka všečno zapakirati. Pa poglejmo, kaj bi nam radi ponudili kot levo alternativo.

  • DELAVSKO UPRAVLJANJE V PODJETJIH in uvajanje oblik ekonomske demokracije, kot so skupno lastništvo zaposlenih, so- in samoupravljanje ter zadružništvo;

  • DEMOKRATIČNO PLANIRANJE, odpravljanje trga in konkurence kot družbenih mehanizmov, ki v kapitalizmu povzročajo nenehne krize, ter vzpostavljanje alternativnih načinov koordinacije proizvodnje in delitve dobrin, kot sta sodelovanje med proizvodnimi enotami namesto konkurence in demokratično planiranje namesto slepe tržne proizvodnje;

  • DEMOKRATIZACIJO POLITIČNEGA SISTEMA z oblikovanjem in uvajanjem novih oblik sodelovanja skupnosti pri soodločanju o javnih zadevah, kot so participativni proračun, neposredna demokracija na lokalni ravni (z zbori občanov in javnimi skupščinami) in nadomeščanje predstavniškega sistema z neposredno udeležbo v soodločanju in delegatskim sistemom;

  • OKOLJSKO TRANSFORMACIJO, ki bo potekala prek načrtovanja obsega gospodarstva v skladu z nosilnimi in regeneracijskimi sposobnostmi okolja ter težila k vzdržni oziroma ravnovesni gospodarski rasti, utemeljeni na prerazporeditvi že obstoječega bogastva ob hkratni vpeljavi do okolja prijaznih tehnologij;

  • ODPRAVLJANJE VSEH OBLIK PODREJANJA IN IZKORIŠČANJA, tako razrednih razlik med delavci in upravljavci kapitala kakor vseh drugih oblik neenakosti in podrejanja na družbeni ravni, zlasti diskriminacije na podlagi rase, spola, spolne usmerjenosti, nacionalne oziroma etnične pripadnosti in hendikepa.

Njihovo mnenje je: EVROPA BO SOCIALISTIČNA ALI PA JE NE BO!

Pa je ureditev, ki je že davno preživeta, res nekaj, kar si ponovno želimo? Ureditev, ki smo jo imeli v bivši domovini, s katere smo pobegnili? Sistem, ki ga imajo danes le še v najrevnejših državah sveta, kjer ljudje živijo v najhujši revščini.

Bi res pristali na to, da vse, za kar smo delali v življenju, se odpovedovali marsičemu, da smo si ustvarili, ni več naše in kar naenkrat pripada vsem?