Primož Trubar in državni praznik

“Petkov praznik, dan Primoža Trubarja, mi je še posebej blizu,” napiše Kozma Ahačič, dr. slovenistike, urednik portala Fran in raziskovalec v Delu že v sredo, 6. junija 2018 (Primus, str. 5).

Nato pa nadaljuje:  “Ne samo zato, ker o Trubarju razmišljam tako rekoč vsak delovni dan – s sodelavci namreč sestavljamo Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja –, ampak tudi zato, ker je to skorajda intimen, butičen praznik, ki običajno mine kot precej neopažen delovni dan brez kakega posebnega prazničnega medijskega vzdušja.”

Danes je namreč slovenski državni praznik, dan Primoža Trubarja, ki je bil sprejet neposredno na pobudo tržaškega pisatelja Borisa Pahorja (26. avgust 1913), in sicer leta 2010.

Kozma Ahačič nato nadaljuje svoje razmišljanje: ” Primož Trubar je bil zanimiv človek, ki ga ne moremo zožiti samo na to, da je začetnik slovenskega knjižnega jezika in slovenske književnosti. Bil je vizionar. Prve knjige je napisal za bralce, ki jih sploh še ni bilo in ki si takšnih knjig sploh še niso želeli.”

Danes naša ljuba Slovenija potrebuje vizionarje na mnogih področjih delovanja, v tem času, ki ga sedaj živimo, pa najbolj državnike – vizionarje.

Ali jih sploh premoremo?

J. J.

Podčrtano

“Kaj bom zapustil za sabo? Kako se me bodo spominjali tisti, ki so me poznali? Kako se bo nadaljevalo moje delo? Kaj želim doseči zase in za druge? To so vprašanja, ki so pomembna za prav vsakega od nas.” Kozma Ahačič