SDS: Vrnejo naj se vsa ukinjena volišča

Na seji sveta SDS so člani soglasno sprejeli Resolucijo o pogojih za zagotovitev poštenih in demokratičnih volitev v Republiki Sloveniji. Kot izhaja iz besedila resolucije, Svet SDS zahteva, da okrajne volilne komisije ponovno vzpostavijo volišča v krajih, kjer so bila od leta 2011 dalje ukinjena. Gre za 402 volišči, predvsem na podeželju, volišča pa so se, kot so dejali v SDS, ukinjala predvsem v tistih volilnih okrajih, kjer SDS dosega dobre rezultate. Kot je po seji Sveta dejal predsednik SDS, zahtevajo, da se pri predčasnih volitvah spoštuje zakon o volitvah v DZ, ki določa, da je na predčasnih volitvah v vsakem volilnem okraju eno volilno mesto.

Kdo varuje glasovnice iz predčasnega glasovanja?

Polega tega zahtevajo tudi, da Državna volilna komisija (DVK) okrajnim volilnim komisijam odredi sprotno štetje glasov na predčasnem glasovanju ter sestavo delnega zapisnika za vsak dan predčasnega glasovanja posebej. Ugotavljajo namreč, da število volivcev, ki glasujejo predčasno, večinoma presega 10 odstotkov volilne udeležbe, njihove glasovnice pa se preštevajo na volilno nedeljo, torej šele po nekaj dneh. Kot je dejal Janša, so te  glasovnice potem nepreštete, tako ali drugače varovane ali pa zaklenjene v nekih pisarnah ali pa v nekih kleteh, brez nekega resnega nadzora. Po njegovih besedah včasih to ni bilo toliko pomembno, ko se je sprejemala ustavna zakonodaja, je bila namreč udeležba na predčasnih volitvah zelo majhna, v zadnjih mandatih pa je na predčasna volišča prišlo praviloma preko 100.000 ljudi, kar pa je že število volivcev, ki lahko odloči volitve. Zato, tako Janša, od DVK pričakujejo, da bo ta problem resno obravnavala in upoštevala to zahtevo resolucije.

Med zahtevami Sveta SDS je tudi, naj DVK nemudoma javno objavi podatke o avtorstvu oziroma lastništvu računalniškega programa, ki se uporablja za beleženje in seštevanje glasov oz. rezultatov iz posameznih volišč in za izračun mandatov, ter imena odgovornih oseb za vzdrževanje in administriranje programa. DVK naj tudi omogoči neodvisno zunanjo revizijo tega programa, ki mora biti opravljena najkasneje do 20. maja 2024 ter javno objavljena. Razlog je zapletn na zadnjih parlamentanrih volitvah, ko je DVK objavila mandate za poslance posamičnih list, za katere se je kasneje izkazalo, da teh mandatov niso dobili.

Obstaja teoretična možnost manipulacij

Poleg tega v SDS ugotavljajo, da v volilnem procesu ni vgrajenega instrumenta, ki bi omogočal predstavnikom predvsem manjših list, ki sodelujejo na volitvah, vpogled v delovanje omenjenega računalniškega programa. SDS kot močna stranka s svojimi predstavniki v veliki meri nadzoruje volitve, zato, tako Janša, glede tega ne izražajo kakšnega velikega suma, da pa obstaja teoretična možnost manipulacij v smislu računalniškega dodajanja ali odvzema glasov strankam, ki so tik pod ali tik nad pragom za izvolitev. Kot je dejal predsednik SDS: “Mi ne trdimo, da se to dogaja, trdimo pa, da obstaja možnost, da bi se to dogajalo, ker nad tem delom volilne tehnologije ni nadzora.”

Svet SDS zato poziva člane DVK in volilnih komisij, ki so bili v te organe predlagani s strani SDS ter poslansko skupino SDS, da sprožijo postopke za uresničitev zahtev iz te resolucije. Poslance SDS v DZ, ki sodelujejo v delegaciji za Parlamentarno skupščino Sveta Evrope in evropske poslance SDS pa pozivajo, naj o pomanjkljivostih pri izvedbi in nadzoru volitev v Sloveniji ter o zahtevah resolucije obvestijo Svet Evrope in pristojne institucije EU.