Projekt Dom starejših Moravče je za naše podjetje zaključen in nadaljnje dopisovanje ne bi imelo nobene koristi

Pozdravljeni, hvala za poslan dopis občinskega vodstva. Spodaj navajam samo najbolj pomembna dejstva, povezana z njihovim dopisom, in s tem zaključujem tovrstno dopisovanje. Projekt Dom starejših Moravče je za naše podjetje zaključen in nadaljnje dopisovanje ne bi imelo nobene koristi.

Ad1: Koliko sestankov je bilo, je še najmanj pomembno, to v tem primeru ni merilo učinkovitosti.

Izjava občinske uprave o 54 sestankih zveni podobno kot izjava o 400 izvedenih projektih v preteklosti; upam, da tukaj ni zajet zadnji medijsko izpostavljeni projekt.

Naše sestanke z občinskim vodstvom bi lahko prešteli na prste obeh rok; na koliko preostalih sestankih in predvsem na kakšen način pa je občinsko vodstvo (uspešno) poskušalo doseči, da se Comett domovom koncesija ne podaljša?

Občinsko vodstvu tudi napačno razume relacije pri koncesiji. Partnerski odnos med katerokoli občino in koncesionarjem se začne in konča pri stavbni pravici. Na željo oz. prošnjo občine smo se v začetku 2019 takrat še kot bodoči najemnik prostorov odločili, da prevzamemo projekt in ga kot investitor uspešno pripeljemo do konca. Ni jasno, kakšne dokaze o resnosti bi kdorkoli potreboval, odgovornost za pravočasno dokončanje del je bila na naši strani, podkrepljena je bila tudi s predloženo bančno garancijo. Potrebovali smo samo izjavo občinske uprave, da bo ponovno podelila stavbno pravico. Nič drugega, nobenih izsiljenih sestankov na resornem ministrstvu, ki so samo izkrivljali dejansko stanje, nobenih vsiljenih kvaziinvestitorjev, ki nam jih je ponujalo občinsko vodstvo, nismo potrebovali.

Naši potencialni zunanji vlagatelji, o katerih je direktor uprave na seji občinskega sveta tako podcenjujoče govoril, so zelo verodostojna podjetja s tisoč in več posteljami v svojih domovih za starejše.

Konec lanskega leta smo z enim od njih stopili v partnerski odnos in bomo v Sloveniji širili svojo dejavnost. Toliko o naši kredibilnosti. Enako velja tudi za izjavo dveh bank o pripravljenosti financiranja projekta. Večja težava pri teh pogovorih je bila za banki kredibilnost občinske uprave in njena znana nepredvidljivost pri odločitvah, kar se je na koncu izkazalo kot upravičeno.

Ad2: V spor med sedanjim in prejšnjim občinskim vodstvom se ne bomo spuščali, dejstvo pa je, da je projekt Dom starejših Moravče leta 2017 zaživel izključno po zaslugi bivšega župana, ki je tudi uspešno dosegel, da koncesija iz leta 2008 ostane v veljavi.

Prav tako ni bivši župan v ničemer kriv za to, da doma starejših leta 2011 ni bilo možno zgraditi.

O tem bi veliko vedeli povedati bodoči sosedi doma in njihova odvetniška družba, ki je pet let sprožala neuspešne pritožbene postopke na gradbeno dovoljenje na vseh instancah.

Županu smo 4. junija 2019 poslali naš predlog vsebine stavbne pravice, v katerem smo popravili njihove pravne in računske nelogičnosti, ga 6. junija obvestili o predvidenem datumu skupnega sestanka na temo gradnje doma starejših, odgovora s strani občinske uprave pa ni bilo vse do 1. julija, in še to po naši urgenci 28. junija.

V enem mesecu s strani občinske uprave torej nismo prejeli nobenih odgovorov in informacij o njihovi aktivnosti Prav gotovo ima g. župan dokaz o tem; če ne, mu ga lahko pošljemo.

Ad3: Objektivni razlogi za podaljšanje koncesije so bili v popolnosti argumentirani. Koncesionar ni imel nikakršne možnosti vplivati na to, kdaj in na kakšen način se bo Občina Moravče lotila izgradnje objekta (doma za starejše), v katerem bo lahko opravljal koncesionirano dejavnost. Šele s prenosom pravice graditi in gradbenega dovoljenja na koncesionarja bi bil tudi ta del projekta (sama izgradnja doma) v izvajanju koncesionarja. Žal so predstavniki resornega ministrstva sledili pritiskom občinske uprave, predvsem pa temu, da nam občinska uprava ni bila pripravljena podeliti stavbne pravice za zemljišče, na katerem bi zgradili objekt.

Novo občinsko vodstvo si je takoj po nastopu funkcije želelo medijske pozornosti in rezultatov, da bi obračunalo z bivšim županom.

Pričakovalo je, da bo z nami kot koncesionarjem ta projekt uspešno pripeljalo do konca. Žal nismo bili pripravljeni pristati na njihove nerealne in škodljive pogoje, zato so se nas želeli otresti.

V okolju, ki je tako polarizirano, ne vidimo perspektive in poslovne priložnosti. Prav tako ne vidimo možnosti sodelovanja s ključnimi osebami, ki jim je najbolj pomembno, da položimo temeljni kamen, še preden smo se dogovorili o vsebini stavbne pravice ter da ogradimo zemljišče in nanj postavimo bager, četudi bomo z gradnjo začeli šele naslednje leto.

Tudi za te izjave obstajajo dokazi. Samo da ljudje vidijo, da se nekaj dogaja, čeprav Potemkinova vas. To ni bila in nikoli ne bo naša prioriteta. Predolgo smo že v dejavnosti institucionalnega varstva, da bi se na takšen način igrali s kredibilnostjo podjetja.

Zato še enkrat želimo občinskemu vodstvu predvsem veliko modrosti in realizma.

Prepričani smo, da si Moravčani zaslužijo dobro vodstvo in dober dom starejših.

Matjaž Čampa