Odredba za vse trgovine v občini Moravče

Župan Občine Moravče, dr. Milan Balažic, je danes izdal Odredbo o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v občini Moravče.

S tem aktom Občina na svojem območju zagotavlja izvajanje Priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru (novi koronavirus SAR-CoV-2) izdanih 17. marca 2020.

Odredba določa:

– lastnik oziroma uporabnik trgovine mora za zaposlene v trgovini za zagotavljanje varnosti in zdravja ter preprečevanja okužb zagotoviti razpoložljiva zaščitna sredstva (rokavice za enkratno uporabo, zaščitne maske, razkužila …);

– glede na kvadraturo trgovine je lahko v poslovnem prostoru trgovine prisotna ena stranka na 20 m2 površine (pomožni prostori, kot so skladišča, sanitarije, garderobe in podobni v to niso všteti);

– lastnik trgovine mora strankam zagotoviti posamičen vstop v poslovni prostor trgovine, tako da največje število strank v trgovini ne preseže prej navedenega;

– lastnik trgovine mora stranke pred vstopom v trgovino podučiti o uporabi razpoložljivih zaščitnih sredstev (rokavic za enkratno uporabo, zaščitnih mask, razkužil), ki jih zagotavlja strankam;

– lastnik trgovine mora pred vhodom v trgovino zagotoviti, da stranka, ki kaže vidne znake prehlada, ne vstopi, in da zanj nakup opravijo zaposleni v trgovini; stranki se kupljeno izroči zunaj;

– razdalja med strankami pred blagajno mora biti vsaj dva metra. Število strank na blagajni glede na ureditev prostora (število blagajn, dolžina prostora ob blagajniškem pultu) določi lastnik trgovine;

– da zagotovi pretočnost strank na blagajni, mora lastnik trgovine zagotoviti posamičen pristop stranke k blagajni, tako da je med strankami zagotovljena prej navedena razdalja;

– lastnik trgovine mora vzdrževati red v poslovnem prostoru trgovine in zagotoviti organizacijo dela na način, da se vsa opravila, ki jih lahko izvajajo zaposleni zunaj delovnega časa trgovine, izvedejo, ko strank ni v prostoru. Ob tem mora lastnik trgovine zagotoviti ustrezno čiščenje ali razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN številk in drugih površin in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami;

– lastnik trgovine mora na vidno mesto na vhodu v poslovni prostor trgovine namestiti obvestilo o najvišjem dopustnem številu strank v trgovini in navodila za vstop strank v trgovino, uporabo priporočenih zaščitnih sredstev, ki jih zagotavlja lastnik trgovine, ter ukrepov za ohranjanje razdalje med strankami v trgovini.

Nadzor nad izvajanjem odredbe bodo opravljale pristojne službe občinske uprave.