Župan Dušan Strnad in podžupan Tomaž Smole nadaljujeta z obiski po posameznih krajevnih skupnostih. Nedavno sta se v prostorih Gasilskega doma Šentvid pri Stični udeležila seje sveta Krajevne skupnosti Šentvid pri Stični. Pogovori so bili usmerjeni v prioritetne projekte za naslednja leta.

Tamkajšnji predsednik krajevne skupnosti Šentvid pri Stični Silvo Praznik je na razširjeno sejo Sveta KS poleg članov Sveta krajevne skupnosti in vodstva Občine Ivančna Gorica povabil tudi predstavnike lokalnih društev in organizacij. Razširjene seje so se udeležili tudi nekateri krajani Šentvida.

Praznik je predstavil delo v lanskem letu, ki je bilo prvo v aktualnem mandatu Sveta krajevne skupnosti. Kraj je še posebej zaznamoval jubilejni 50. Tabor slovenskih pevskih zborov, ponovno so obudili krajevni praznik, ki so ga združili s predstavitvijo zbornika zborovskega petja v Šentvidu in otvoritvijo popolnoma prenovljene ceste skozi center Šentvida. Dogradila se je tudi javna razsvetljava, sanacije pa so bili deležni tudi nekateri cestni odseki.

Po besedah župana Dušana Strnada so tovrstni sestanki namenjeni predvsem pridobitvi informacij o problematiki, težavah in željah prebivalcev po posamezni krajevni skupnosti. Povedal je, da se v Šentvidu trenutno zaključujejo trije večji projekti.

V zaključni fazi je izgradnja kanalizacije pri Svetem Roku, v kulturnem domu Šentvid poteka prenova notranjosti objekta, v začetni fazi pa je projekt rekonstrukcije cestišča od podjetja Iskra (Zmaj) proti »Mandrgi«, ki naj bi bil realiziran še v letošnjem letu.

Pohvalil je tudi dobro sodelovanje občine z osnovno šolo in župnijo, ki sta gonilni sili v kraju.

Med najpomembnejši projekt v prihodnjih letih pa je izpostavil gradnjo osem oddelčnega vrtca v Šentvidu, ki naj bi rešila problematiko predšolske vzgoje v občini Ivančna Gorica.

Med prisotnimi je bilo izpostavljenih tudi nekaj pobud in vprašanj krajanov. Od umestitve šentviške obvoznice, rekonstrukcije križišč na državni cesti Ivančna Gorica – Radohova vas, do ureditve pokopališke dejavnosti.

Župan in podžupan se bosta v naslednjih dneh udeležila sej Svetov Krajevnih skupnosti Ivančna Gorica in Višnja Gora.

Zapisal in fotografiral: Gašper Stopar