Občina Lukovica nadaljuje opremljanje aglomeracij s kanalizacijo. V Prevaljah se dela izvajajo v skladu s predvidenim terminskim planom.

Trenutno se zaključuje izgradnja glavnih vodov kanalizacije odpadne vode. V novembru bodo sledila investicijska vzdrževalna dela glavnega voda vodovoda in obnova hišnih priključkov.

Vzporedno bo potekala izgradnja optičnega omrežja, ki ga bo zagotavljal Telekom. Sledila bo rekonstrukcija ceste z asfaltiranjem v pomladanskih mesecih leta 2019.

V letu 2019 bo Občina Lukovica na podlagi izdelane idejne zasnove kanalizacije za odpadno vodo naselij Gradišče in Zgornje Prapreče pričela s pridobivanjem služnosti in soglasij ter pridobivanjem gradbenega dovoljenja za nadaljevanje ciljev, opredeljenih v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Lukovica.

P. L.