V drugem četrtletju letošnjega leta se je v Sloveniji ponovno povečalo število prostih in zasedenih delovnih mest; stopnja prostih delovnih mest je znašala 2,6 %, najvišja je bila tokrat v dejavnosti gostinstvo, kjer je znašala 7,4 %.

Podatki za 2. četrtletje 2018 so se zbirali na določen  referenčni dan, in sicer je bil to zadnji delovni dan v mesecu maju. Na ravni Slovenije je bilo tako zabeleženih nekaj več kot 19.700 prostih delovnih mest, kar je za približno 700 več, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju. Povpraševanje po novi delovni sili se je najbolj povečalo v dejavnosti gostinstvo, in sicer je bilo zabeleženih za 500 več prostih delovnih mest, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju. Z vidika dejavnosti je bilo zabeleženih največ prostih delovnih mest v predelovalnih dejavnostih (skoraj 4.000), v gradbeništvu (približno 3.300) in v trgovini (skoraj 2.900)

Delodajalci z 10 ali več zaposlenimi osebami so v tem četrtletju razpisali nekaj več kot 12.300 prostih delovnih mest, kar je bilo 62,5 % vseh prostih delovnih mest v Sloveniji. Pri teh delodajalcih je bil vrstni red področij dejavnosti z največ razpisanimi prostimi delovnimi mesti nekoliko drugačen kot na ravni Slovenije. Največ jih je bilo razpisanih v predelovalnih dejavnostih, nato v trgovini in kot tretje področje je sledilo področje drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, z nekaj več kot 1.700 razpisanimi prostimi delovnimi mesti. 

Vir: KLIK