Največja investicija je bila izvedena na pokopališču v Preski

Režijski obrat Občine Medvode je lani zaradi spremembe zakonodaje prevzel upravljanje vseh pokopališč v občini Medvode.

Najprej so krajevne skupnosti prevzele in ažurirale vso dokumentacijo, v letošnjem letu pa so izvedli pregled pokopališč in spremljajočih objektov. Pripravili so seznam potrebnih vzdrževalni del in investicij, ki so jih začeli izvajati letos poleti, zaključujejo pa se v teh dneh.

Na pokopališču v Sori so izvedli beljenje mrliške vežice, zamenjali tla v vežici in predverju, načrtujejo pa tudi zamenjavo nekatere dotrajane opreme. Vrednost izvedenih del znaša okoli 3.900 EUR.

Največja investicija je bila izvedena na pokopališču v Preski. Uredili so odvodnjavanje zadnjega dela pokopališča in nadaljevali s tlakovanjem poti do stenskih zidnih niš. Obnovili so 15 metrov obstoječe posedene tlakovane poti in pripravili prostor za novo vrsto grobov. Tlakovali bodo še 35m2 makadamskega uvoza od servisnega vhoda do žarnih niš. Celotna investicija je vrednosti približno 14.300 EUR.

Izvedli so tudi sanacijo fasade na mrliški vežici v Smledniku. Na mestu poškodovane fasade se je izvedlo popravilo, nanesel premaz proti algam, celotna fasada pa je bila na koncu tudi prebarvana. Lesene dele tramov so zaščitili s pločevino. Vrednost del je 7.800 EUR.

Režijski obrat je na pokopališču v Pirničah prebelil notranjost pomožnega objekta (kuhinjo in oba veceja), ter vsa štiri zunanja vrata in okna, ki so bila zelo dotrajana. V načrtu je še beljenje fasade in ureditev prostora za raztros pepela na pokopališču.

Župnija Sv. Katarina – Topol pri Medvodah je v letošnjem letu pristopila k celostni ureditvi prostora in parkirišča pred pokopališčem Topol. Celotna investicija je znašala 16.258 EUR. Ureditev prostora je vključevala tudi ureditev prostora za zbiranje in odvoz odpadkov iz pokopališča, ureditev parkirišča, ki je namenjeno tudi obiskovalcem pokopališča, zato so omenjena dela sofinancirali v višini 5.100 EUR.

Do konca meseca bomo očistili tudi sedem spomenikov oziroma križev na pokopališčih (tri v Preski, enega v Sori, dva v Pirničah in enega v Smledniku) v skupni vrednosti 7.844 EUR.

Vsa vprašanja v zvezi s pokopališči, grobovi, pogrebi in prekopi lahko naslovite na naslov: Režijski obrat Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, na elektronsko pošto [email protected] ali na telefon 01 361 95 42 – Katarina Blažič.