Dan spomina na mrtve ali dan mrtvih je v Sloveniji državni praznik in se praznuje 1. novembra. Ob tej priložnosti smo pripravili nekaj zanimivih podatkov s področja statistike umrlih.

Leto 2017 je bilo v Sloveniji leto z drugim najvišjim številom umrlih po 2. svetovni vojni. Umrlo je 20.509 prebivalcev ali skoraj 10 (9,9) na 1.000 prebivalcev. Več kot v tem letu jih je umrlo le v letu 1983 (20.703 prebivalci). V letu 2017 je umrlo 10.136 moških in 10.373 žensk.

Prvič po enajstih zaporednih letih s pozitivnim naravnim prirastom je v Sloveniji več prebivalcev umrlo, kot se jih je rodilo; rodilo se jih je 20.241. Naravni prirast je tako znašal −268.

Negativni naravni prirast je bil posledica višje stopnje umrljivosti oseb zlasti v zimskih mesecih. V januarju in sploh v zimskih mesecih umre običajno največ ljudi v posameznem  letu.

Od prebivalcev, umrlih v letu 2017, jih je umrlo v zimskih mesecih (v januarju, februarju, marcu in decembru) 38,8 %.

Dan z največ umrlimi pa je bil 29. januar. V tistem dnevu je umrl 101 prebivalec.

V povprečju pa je lani umrlo 56 prebivalcev na dan.

Umiramo starejši

Povprečna starost umrlih se je v Sloveniji v zadnjih 30 letih zvišala za devet let (z 68,8 leta v letu 1987 na 77,7 leta v 2017).

Moški v povprečju umirajo mlajši kot ženske, vendar se njihova povprečna starost ob smrti zvišuje hitreje kot pri ženskah. Povprečna starost v letu 2017 umrlih moških je bila 74,0 leta, kar je 10 let več kot pred 30 leti. Povprečna starost v letu 2017 umrlih žensk je bila 81,4 leta, kar je za 8,5 leta več kot pred 30 leti.

Podatki o povprečni starosti umrlih moških in žensk, razčlenjeni po statističnih regijah, pokažejo, da je bila povprečna starost umrlih v letu 2017 najvišja v regijah zahodne Slovenije in da se je v smeri proti vzhodu postopno zniževala.