Železniški promet na regionalni železniški progi Grosuplje – Kočevje se zelo povečuje

 

 

obvešča, da je projekt »Obnova železniške proge Grosuplje – Kočevje; 2. faza; 2. etapa« prešel v takšno fazo izvedbe, da se bo zaradi dostave železniškega gradbenega materiala z vlakom, povečal železniški promet na regionalni železniški progi Grosuplje – Kočevje.

Hkrati pa tudi opozarja, da je potrebna dodatna previdnost ob prehodih železniške proge.

Železniška proga Grosuplje–Kočevje, t.i. kočevska proga, dolžine 49 km, je bila predana v uporabo leta 1893. Postaje so opremljene z mehanskimi signalno-varnostnimi napravami in signali, proga je bila pred modernizacijo deklarirana za 16 tonsko osno obremenitev in največjo dovoljeno hitrost vlakov od 20km/h do 50 km/h. Na progi je bilo 81 nivojskih prehodov ceste preko železniške proge, leta 1970  pa je bil ukinjen  potniški promet na tej progi.

Nadgradnja železniške proge št. 82 Grosuplje–Kočevje je razdeljena v tri faze. Prva faza in prva etapa druge faze sta že izvedeniDela v okviru nadgradnje železniške proge Grosuplje–Kočevje bodo zaključena predvidoma do konca leta 2018, s čimer bo omogočena uvedba rednega potniškega prometa do Kočevja.

G. O.