Zbor za republiko jasen, koga podpirajo na Evropskih volitvah

V Zboru za republiko so sprejeli izjavo glede letošnjih volitev v Evropski parlament, ki bodo v SLoveniji potekale 9. junija. Kot so zapisali, se Zbor za republiko ne opredeljuje do posameznih kandidatov, političnih strank in poslanskih skupin v Evropskem parlamentu. Prav tako se ne opredeljuje do posameznih politik in ideologij in nima svojega favorita na volitvah v Evropski parlament.

Ob tem pa so dodali, da podpirajo posamezne kandidate, politične stranke in poslanske skupine v Evropskem parlamentu, ki se zavzemajo za Evropsko unijo kot zvezo suverenih in svobodnih držav in zavračajo nadaljnjo centralizacijo Evropske unije, podpirajo pa tesnejše sodelovanje na področju kontrole zunanjih meja, varnosti in obrambe. Njihovo podporo imajo kandidati, ki zavračajo idejo o federativni ureditvi Evropske unije kot nadnacionalne države s svojo Ustavo. Prav tako v Zboru za republiko podpirajo tiste kandidate, ki se zavedajo, da je Evropska unija nastala na krščanskih temeljih, ki nasprotujejo birokratizaciji Evropske unije in ki zagovarjajo tezo, da nihče ne more suvereni nacionalni državi članici vsiliti novih prebivalcev.

Nadalje imajo podporo Zbora za republiko, ki ga vodi dr. France Cukjati, kandidati, ki bodo nasprotovali regulatornim aktom, ki bodo na škodo Slovenije in slovenskega naroda, ki nasprotujejo širjenju odločanja s kvalificirano večino, razen na področjih, ključnih za EU, kot so obramba, varnostna in zunanja politika in ki podpirajo Evropsko unijo kot prosti trg za svobodno izmenjavo blaga in storitev.

Prav tako podpirajo vse kandidate, ki nasprotujejo širjenju pristojnosti EU na področju vsiljevanja »prebujenskih« agend, ideologije spola, ip., nacionalnim državam, ki nasprotujejo okolijskim rešitvam, ki nimajo učinka na podnebje in so na škodo držav Evropske unije ter negativno vplivajo na blaginjo ljudi in ki podpirajo svobodo govora kot univerzalno, temeljno in absolutno človekovo svoboščino. Poleg tega pa se zavzemajo za svobodnega in enakopravnega posameznika, pri čemer svoboda vključuje tudi njegovo ekonomsko svobodo in se zavzemajo za svetost življenja od spočetja do naravne smrti.