Vpis bo potekal v vrtcih vsak delovni dan od 14. do 29. marca 2019 v času uradnih ur.

Vlogo oddajo:
– starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec,
– starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šol. letu 2018/19,
– starši, ki so vlogo oddali po 31.3.2018 in otrok ni sprejet v vrtec,
– starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju    občine.
Dodatne informacije:
Vlogo s potrebnimi dokazili pošljete po pošti ali jo oddate na sedežu uprave vrtca, ki je
– za enoto vrtca Dobrova in enoto vrtca Brezje na naslovu Cesta 7.maja 20, Dobrova ter

– za enoto vrtca pri OŠ Polhov Gradec, enoto vrtca pri POŠ Šentjošt in enoto vrtca pri POŠ Črni Vrh na naslovu Polhov Gradec 95, Polhov Gradec.

Vloge, ki bodo prispele po 29.3.2019, bodo za šolsko leto 2019/20 upoštevane
le v primeru, če bo prostih mest več kot oddanih vlog.

Vlogi priložite potrdilo o zadnjem stalnem prebivališču otroka in staršev oz. zakonitih skrbnikov, ki ga lahko pridobite na vseh Upravnih enotah ali na Krajevnem uradu Dobrova (odprto ob sredah od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure). Če ne boste osebno sami prevzeli omenjenega potrdila, pripravite pooblastilo, da ga lahko vaš partner prevzame v vašem imenu.

STARŠE OBVEŠČAMO, DA JE OBRAZEC VLOGE ZA VPIS Z NAVODILI O POTEKU VPISA OTROK V VRTEC DOSEGLJIV NA SPLETNI STRANI VRTCEV IN OBČINE DOBROVA-POLHOV GRADEC.

Novica vsebuje priponke. Ogledate si jih lahko na spletni strani.

Pripravila: Simona Kostrevc