V Občini Horjul sta v tekmi za županski stolček samo dva kandidata

R A Z G L A S

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB3, 45/2008, 83/2012 in 68/2017) in v zvezi z določbami 60. in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor  (Uradni list RS, št. 109/2006-UPB1, 54/2007–odločba US in 23/2017) objavlja Volilna komisija Občine Horjul naslednji

SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ŽUPANA
18. NOVEMBRA 2018

 

Kandidata sta:

  1. JANKO PREBIL, rojen 24. 10. 1951, LJUBGOJNA 19, HORJUL

poklic: ELEKTROTEHNIK
delo: ŽUPAN
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA  – KRŠČANSKI DEMOKRATI

  1. JANKO JAZBEC, rojen 5. 6. 1964,  LIVADA 21,  HORJUL,

poklic: KOMERCIALIST
delo: DIREKTOR
Predlagatelj: FRANC PIŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV

PREDSEDNIK OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE HORJUL

Jure Simič l. r.

Pripravila za objavo: M. J.