“Pogledi dveh stoletij” – celotna naklada brošure je po dobrih dveh tednih pošla

Lani je ob 160-letnici dokončanja Južne železnice Občina Borovnica izdala brošuro “Pogledi dveh stoletij”. V njej so v slovenskem in angleškem jeziku na kratko predstavljeni zgodovina Borovniške kotline in najbolj pomembni statistični podatki o Občini Borovnica, glavno vlogo v brošuri (zborniku) pa imajo fotografije.
Te vzporedno, vsaka na svoji strani, predstavljajo podobo Borovnice iz časa od konca 19. stoletja do konca II. svetovne vojne in z istih zornih kotov tudi sedanjo podobo kraja. Zanimanje za brošuro, ki je izšla v nakladi 700 izvodov, je bilo izjemno.
Ne le med uglednimi gosti, ki so v času občinskega praznika in Praznika borovnic 2017 obiskali občino, temveč tudi med samimi občani. V dobrih dveh tednih po izidu je celotna naklada pošla!  Zato so se v občini odločili, da jo v razširjeni verziji letos ponatisnejo. Pri tem prosijo vse občane, da jim pri tem pomagajo.
Marsikomu je šlo namreč upravičeno v nos, da z nekaj izjemami, fotografije predstavljajo samo poglede na Borovnico, ne pa tudi na okoliška naselja in zaselke. 
Uredniški odbor zato poziva vse občane, da do 15. 4. 2018 po pošti pošljejo ali v času uradnih ur na občino prinesejo fotografije, ki predstavljajo okoliška naselja in zaselke v času do konca II. svetovne vojne oz. takoj po njej.
Fotografiji naj bo priložen tudi opis s čim več podatki: koga in/ali kaj predstavlja, kdaj je bila (predvidoma) posneta in kdo jo je naredil.
Uredniški odbor bo do konca aprila izbral fotografije, ki bodo predstavljene v novi, razširjeni izdaji brošure “Borovnica – pogledi dveh stoletij II”, skupaj z na novo posnetimi fotografijami, ki bodo posnete iz istega oz. kar se da podobnega zornega kota.
Uredništvo tudi prosi, da fotografije pošljete oz. prinesite v kuverti z imenom, s priimkom in z naslovom lastnika, da jih bodo lahko vse – tako objavljene – kot neobjavljene, lahko vrnili lastnikom.

P. B.