Letno komunalne storitve v Domžalah preplačamo občani in občanke občine Domžale za več kot  5.000.000 € NAŠEGA trdo prigaranega denarja.

Podpišite peticijo in se uprite plačevanju absurdno visokih položnic:
https://www.pravapeticija.com/zahtevamo_znianje_cene_komuna…

Vir: FB

Dodano

https://portal-os.si/ali-je-domzalski-zupan-ze-krsil-zakon-o-volilni-in-referendumski-kampanji/