Investicijsko- vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Prežihovi ulici v Sp. Jaršah

V sredo, 20. 6. 2018, so se začela investicijsko- vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Prežihovi ulici v Sp. Jaršah, kjer bo potekala obnova glavnega voda v dolžini 270 m in 19 hišnih priključkov.

V času del bo potekala popolna zapora ceste, obvozi bodo ustrezno označeni.

Zaključek vseh del je predviden do 20. 8. 2018.