Gospod župan Tone Dragar, kdaj bo narejen nov most čez Mlinščico na Podrečjah?

O novem mostu čez Mlinščico smo na našem portalu prvič pisali v začetku novembra – http://portal-os.si/cez-mlinscico-na-podrecju-bo-stal-nov/.

Drugič pa proti koncu novembra – http://portal-os.si/eppur-si-muove-se-vedno-prepocasi-no-nekaj-se-je-koncno-le-zavrtelo-tudi-v-dobu-na-podrecju/. Skupaj smo se veselili nove občinske in hkrati krajevne pridobitve. V razpisni dokumentaciji (11.9.2017) je med drugim zapisano:

Načrtovana je nadomestna gradnja mostu preko Mlinščice v naselju Podrečje. Ker bodo dimenzije nadomestnega mostu večja (širina usklajena z veljavnimi zakoni in predpisi), je potrebno v sklopu posega urediti tudi cestne navezave na obstoječe stanje. V okviru gradnje novega mostu je smiselna tudi ureditev omenjene lokalne ceste. Ta je trenutno preko samega mostu zelo ozka (cca. 3,0 m, brez povoznega dela, ki je namenjen pešcem) in onemogoča srečanje dveh osebnih vozil. Še bolj kritično pa je dejstvo, da je odsek nevaren tudi z gledišča pešcev, saj imajo preko mostu samo s črto ločeno območje hodnika (brez preko robnika višinsko ločene površine za peš hodnih). Načrtovana je zamenjava mostne konstrukcije v celoti. Prekladna obstoječa konstrukcija se poruši v celoti. Z novo ureditvijo se, glede na obstoječe stanje, vsi pretočni profili Mlinščice povečujejo. V okviru gradnje novega mostu je potrebna izgradnja novega plinovodnega omrežja, ki trenutno poteka pod obstoječim mostom. Obstoječe plinovodno omrežje pod mostom se ukine. Nova mostna konstrukcija zaradi kratke dolžine in majhne površine nima izlivnikov, meteorne vode bodo odtekale ob nižjem robniku (dolvodni robnik) proti vzhodu (levemu bregu Mlinščice). Za zaključkom robnega venca se po utrjeni muldi (kamen v betonu) spustijo v potok.

Po pogodbi naj bi bila rekonstrukcija mostu končana v prvem tednu januarja 2018. Naš ogled “gradbišča” , na katerem je v lepem vremenu delala peščica delavcev (naštel sem jih štiri) v tem tednu pa kaže drugačno podobo. Kot da bo gradnja potekala vsaj še nekaj mesecev … Enega od delavcev sem mimogrede vprašal, kdaj bo most narejen. Dejal mi je, da tega ne ve in da je to odvisno od “višjih” od njega …

O rekonstrukciji mostu sva po telefonu več besed izmenjala tudi z Bojanom Beštrom, urednikom Domžalski novic. Oba sva menila, da morda ves ta gradbeni “projekt” ni bil zastavljen tako, kot bi moral biti. Upam, da naju bo Občinska uprava z županom Tonetom Dragarjem na čelu – s čimprejšnjim odgovorom demantirala. In njegovim in našim bralcem predstavila verodostojno in transparentno zgodbo o gradnji mostu čez Mlinščico na Podrečju tako, da ne bo med nami nikakršnega dvoma, da se v “ozadju” morda ne skriva kak “predvolilni” ŠKANDAL.

B. O.


Pod črto

Na koncu koncev pa bo za “zamudo” in penale kriva nedolžna starka Zima!