Čez Mlinščico na Podrečju bo stal nov most

V občini Domžale bodo ta konec tedna začeli obnova mostu čez Mlinščico na Podrečju. V času del, katerih vrednost je ocenjena na 200.000 evrov, bodo morali za dva meseca vzpostaviti popolno zaporo prometa. Obvozi bodo urejeni, napovedujejo na občini in dodajo, da so za varno pot v šolo poskrbeli z nadomestno brvjo za pešce, po kateri bo mogoče prečkati Mlinščico in varno nadaljevati pot do šole v Dobu. V sklopu del je predvidena rušitev starega mostu in gradnja novega.

Vsa dela bo na terenu izvajalo podjetje Map-trade, ki bo zamenjalo mostno konstrukcijo, predvidena je tudi prometna ureditev navezave na lokalno cesto. Nujno pa bo potrebna tudi gradnja novega plinovodnega omrežja, saj bodo omrežje, ki trenutno poteka pod obstoječim mostom, ukinili. Prav tako bodo izvedli novo povezavo vodovodnega omrežja in rekonstrukcijo elektro-omrežij in telekomunikacijskih omrežij.

V. A.