Dela pri prenovi Poslovilne vežice Brdo so tik pred zaključkom

Izvedba obnovitvenih del na poslovilnem objektu Brdo je v zaključni fazi, dela pa bodo zaključena v tekočem mesecu.

izvedena je bila prenova objekta skladno z izdano odločbo in dokumentacijo, ki določa, da je objekt tehnično ustrezen. Prostorski načrt in vse na novo izvedene inštalacije, oprema so narejene v skladu z načrti, veljavnimi standardi in zakonodajo. Objekt je generalno obnovljen, odpravljene so vse okvare in pomanjkljivosti, zasnovan je sodobno in do uporabnikov prijazno. Obnovljeno je bilo dotrajano ostrešje objekta, dolečeni deli zamenjani, komplet pa pleskarsko obnovljeno.

V zaključni fazi bo tudi izvedena hortikulturna ureditev oziroma ozelenitev zelenih površin in sama sanacija sprednjega in zadnjega platoja.

Sama obnova se je zaradi slabega vremena in nizkih temperatur malce zavlekla, a pomembno je, da bodo dela izvedena korektno in kakovostno, da bo objekt še dolga leta služil svojemu namenu. 

Svojcem pokojnikov, ki so v tem času morali uporabiti drugačne poti in načine za dostojno slovo od svojih najdražjih, se občinsko vodstvo Lukovice opravičuje in hkrati zahvaljuje za razumevanje.

O. U.