Novi poslovilni objekt oz. “mrliška vežica” se bo v Blagovici izvedel oz. naredila do konca tega leta.

Lokacija za izvedbo projekta je določena v ureditvenem načrtu B1/B2 Blagovica. Občina Lukovica je že v lanskem letu pristopila k zbiranju ponudb za izvedbo projektne dokumentacije. Izbran izvajalec je pripravil PGD projektno dokumentacijo, konec preteklega leta pa je bila tudi izvedena seznanitev krajevne skupnosti z idejno zasnovo predmetnega projekta. V mesecu januarju je bil s projektom seznanjen tudi Občinski svet Občine Lukovica.

Okvirna ocenjena vrednost projekta po PGD je okoli 150.000 evrov, in sicer brez zemljišča. Tega je Občina Lukovica že v lanskem letu pridobila od Župnije BlagovicaPoslovilni objekt je zasnovan kot enovit prostor večjih dimenzij, kar omogoča tudi v slabih vremenskih razmerah nemoteno uporabo objekta.

Fotografija je zgolj simbolična.

Mrliška vežica poleg enega večjega prostora zajema še manjše sanitarije, manjšo čajno kuhinjo in servisni prostor. Okolica objekta bo urejena, delno tlakovana, dovoz asfaltiran, zagotovljena pa bo tudi minimalna holtikulturna ureditev okolice.

 

Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja je že oddana, v kratkem času pa bo objavljen tudi razpis za izbor izvajalca del. Spomladi v občini že pričakujejo prva gradbena dela. Terminski plan zaključka celotnega projekta je načrtovan do konca leta 2018.

O. L.