Bi hoteli oprostitev plačila okoljske dajatve?

V skladu z določili Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 80/2012 in št. 98/2015), ostalo zakonodajo ter  navodili Ministrstva za okolje in prostor in Finančne uprave RS, ki opredeljujejo obračun okoljske dajatve,  mora vsak lastnik/uporabnik objekta, ki želi, da se mu za del odpadne  vode:

  • ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti in se uporablja kot organsko gnojilo na kmetijskih površinah v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (izvajanje kmetijske dejavnosti)  ali
  • kjer iz dobavljene pitne vode ne nastaja komunalna odpadna voda (druge dejavnosti – športni objekti, zelenica, park, pitnik…)

oprosti plačilo okoljske dajatve,  podati  izjavo.

Izjava in dodatne informacije so dostopne na povezavi: http://www.vo-ka.si/informacije/okoljska-dajatev

M. J.