Županja z zahvalo vsem okoliškim gasilcem

Močno deževje, ki je te dni pustošilo po skoraj celotni Sloveniji, ni prizaneslo niti občini Domžale, kjer se bo v naslednjih dneh še naprej odpravljalo posledice poplav. Domžalska županja je ob tem zapisala, da je kot občanka vesela, da živi v občini, kjer se počuti varno, kljub izjemno izrednim naravnim nesrečam in hkrati ponosna, da je županja v občini, kjer je prostovoljstvo srčnih ljudi vedno na prvem mestu.

Kot piše Renata Kosec, nas posledice močnega deževja niso pustile ravnodušnih in so pri mnogih izzvale stisko, ki pa se je nemalokrat odražala tudi v nestrpnosti in besednih obračunavanjih, ki v tako kriznih razmerah v resnici niso upravičena. Celotni Sistem zaščite in reševanja Občine Domžale je uspešno ukrepal v številnih kriznih razmerah in ima več desetletne izkušnje na področju izvajanja kriznih ukrepov ob najhujših naravnih in drugih nesrečah: “Vedno, ko je potrebno, nemudoma pridobimo ustrezna strokovna priporočila pristojnih institucij, katera dosledno upoštevamo.”

Svoj zapis nadaljuje z besedami: “Kot županja in članica štaba Civilne zaščite Občine Domžale sem bila v tej nesreči tudi na terenu in tako v stiku s tistimi, ki so jih poplave najbolj prizadele. Samo tako lahko vidiš posledice ujme na lastne oči, razumeš njihovo pravo razsežnost ter se zaveš, kako izjemna je v takih primerih požrtvovalnost posameznikov. To so prostovoljci, ki doma puščajo svoje bližnje in odrinejo na stran skrb za lastno dobro, zato da lahko pomagajo drugim.”

Foto: PGD Rova

Ob tem se je zahvalila vsem, ki so na kakršenkoli način uspeli pomagati in še pomagajo pri obvladovanju trenutne situacije. V prvi vrsti celotnemu Sistemu zaščite in reševanja Občine Domžale, Štabu Civilne zaščite Občine Domžale, vključno s pogodbenimi podjetji, ekipami in prostovoljci, ki so vključeni v sistem. Posebno zahvalo je namenila celotnemu poveljstvu – Matjažu Merkužiču, poveljniku Centra za zaščito in reševanje Domžale ter poveljniku javne gasilske službe, Marku Žagarju, poveljniku Civilne zaščite Občine Domžale, Andrej Jarcu, direktorju Centra za zaščito in reševanje Domžale ter vsem poklicnim gasilcem Centra za zaščito in reševanje Domžale. Globok poklon in spoštovanje Gasilski zvezi Domžale ter vsem prostovoljnim gasilcem, ki so tri dni skoraj brez počitka delali v zelo težkih pogojih, solidarno pomagali in nudili podporo pri stiskah, s katerimi so se soočali ljudje.

Na območju Domžal so posredovali prostovoljni gasilci iz gasilskih društev PGD Domžale – mesto, PGD Ihan, PGD Radomlje, PGD Jarše – Rodica, PGD Vir, PGD Homec, PGD Dob, PGD Študa, PGD Stob – Depala vas, PGD Pšata – Dragomelj, PGD Rova, PGD Žeje – Sv. Trojica, PGD Studenec pri Krtini, Gasilska zveza Moravče in Gasilska zveza Lukovica.

Zahvalo je županja namenila tudi podjetju HNG d.o.o., Zdravstvenemu domu Domžale, Policijski postaji Domžale, Javnemu komunalnemu podjetju Prodnik, Javnemu podjetju Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik, občinskim službam ter zunanjim strokovnim službam, pa tudi vsem tabornikom, skavtom in drugim prostovoljcem, ki so pomagali pri polnjenju in vzpostavitvi centra protipoplavnih vreč ter vsem ostalim, ki so od prvega dne po svojih zmožnostih zagotavljali pomoč.