V torek, 16. maja 2023, je mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale, kot podpredsednica sekcije večjih občin pri Skupnosti občin Slovenije nagovorila ženske in županje iz Ukrajine. Srečanje, ki je potekalo prek spleta, je ponudilo podporo pri oblikovanju rešitev za probleme s katerimi se srečujejo ženske ob agresiji Rusije na Ukrajino.

Županja občine Domžale je izpostavila: »Pri pripravi nagovora so me povabili, da predstavim krizno komunikacijo, ki smo jo v občini Domžale vodili v času epidemije covid-19. Verjamem, da je situacija v Ukrajini povsem drugačna in da so ženske, kot so same pojasnile, vključene v boj proti agresiji in obnovo Ukrajine, bolj kot podpro moškim in bi si želel biti bolj prisotne za mizo odločevalcev ali snovalcev obnove države. Mislim, da mora biti ženski glas oziroma, da moramo biti ženske vključene tudi v procese odločanja, saj s svojim, drugačnim pogledom na celoto in hkrati skrbi za posameznika, gradimo povezovalno družbo prihodnost. Upam, da bo kolegicam iz Ukrajine, tako kot so same povedale na koncu predstavitve, naše srečanje v pomoč pri vključevanju v procese odločanja in pri njihovem nadaljnjem delu.« S Slovenije je na posvetu sodelovala še Katarina Kresal, ustanoviteljica Evropskega centra za reševanje sporov.

Skupnost občin Slovenije je na pobudo Sveta evropskih občin in regij organiziralo spletni dogodek s katerim je podprlo ženske, posebej županje, v Ukrajini. Povabili so sogovornice, ki so jim predstavile primere dobrih praks na področjih, ki so jih ženske in županje same izpostavile kot kritične oziroma na katerih bi potrebovale pomoč. Med govornicami je bila tudi mag. Renata Kosec, župana občine Domžale.

Predstavila je organizacijo štaba Civilne zaščite občine Domžale, posebej funkcijo in naloge odgovorne osebe za komunikacijo, ki jo je opravljala v času od članstva v štabu pa vse do izvolitve za županjo. Poudarila je, da so v štabu vsi člani enako pomembni, ne glede na spol in funkcijo, ki jo opravljajo.

Mag. Renata Kosec je tudi pojasnila: »Nismo imeli veliko znanja o virusu covid-19, zato je bilo v prvi fazi težko komunicirati in načrtovati aktivnosti. Pri komunikaciji smo zato sledili sistemu krizne komunikacije, kar nas je uvrstilo med primere dobre prakse na ravni države.« Županja je posebej izpostavila, da so vsi člani štaba prejeli posebne državne nagrade in da je bila v ospredju komuniciranja odgovorna oseba za komunikacijo, enako pomembni pa vsi člani, saj so v svojih sredinah redno delili vse informacije v zvezi z epidemijo in z njo povezanimi aktivnostmi.

Po zaključku predstavitve, ki je potekala v angleščini, se je razvila razprava.

Spletno uredništvo
Vir: Občina Domžale