Žulj tedna – Publikus

Spletna stran občine Kamnik je pred kratkim “uvedla” novo rubriko z naslovom Žulj tedna, s katero želi svoje občane spodbuditi ” k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji.”

Prvi “žulj”, s katerim se je spopadla občinska uprava občine Kamnik, je bržkone aktualen tudi še v kateri drugi slovenski občini.

Citiramo:

“Občana zanima, zakaj ne more sam določiti velikosti zabojnika za mešane odpadke. So namreč 5-članska mlada družina, z izjemo enega so otroci vrtčevski, podjetje Publikus pa jim je dodelilo zabojnik za mešane komunalne odpadke s prostornino 120 litrov. Po njihovih izkušnjah se namreč takšen zabojnik težko napolni. Na imenovano podjetje je naslovil prošnjo za manjši zabojnik in mu prošnje niso odobrili.”

Publikus! Vam je to kaj znano, spoštovani bralci, cenjene bralke?

Morda je celo župan Kamnika kaj vpleten v to. Tega sicer še ne vemo, vendar nekaj pa tukaj močno smrdi. Kot tiste bale sredi ravnega polja …

No, zdaj pa še odgovor …

Odgovor občinske uprave

Velikost in število obveznih posod oziroma zabojnikov za posamezne uporabnike odpadkov določi izvajalec javne službe v skladu z določili Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 83/2016). Odlok v 18. členu med drugim določa:

»Glede na pogostnost prevzemanja posameznih vrst komunalnih odpadkov se število obveznih posod ali zabojnikov in njihovo velikost določi z upoštevanjem predvidene najmanjše količine prepuščenih odpadkov in števila povzročiteljev odpadkov.

Za določitev velikosti posod za posamezno vrsto komunalnih odpadkov se kot najmanjša količina upošteva:

  • za mešane komunalne odpadke: 10 litrov na osebo na teden,
  • za odpadno embalažo: 15 litrov na osebo na teden,
  • za biološke odpadke: 10 litrov na osebo na teden.

V primeru, ko prostornina, določena v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, ni enaka prostornini tipizirane posode, kot je določeno v 15., 16. in 17. členu tega odloka, izvajalec namesti uporabniku prvo večjo tipizirano posodo.«

Glede na navedena določila odloka je Publikus d. o. o. za petčlansko družino dolžan namestiti 120-litrsko posodo za mešane odpadke. 

Za objavo pripravil:

O. K.

Vir: KLIK

Pripis

V prispevku je nekaj linkov oz. povezav. Ne bo vam preveč hudo, predvidevamo, če boste na katero celo kliknili.