Zoran Predin,

v imenu uredništva vašega

in našega

portala

vam iskreno čestitam za vaš in tvoj

60. rojstni dan! 

O, U.

P. s.

Najini bežni stiki v avlah in hodnikih na OŠ Trnovo so bili vedno srčni … Kajne?

Bog vas živi še na mnoga mnoga leta!