Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti je na Igu dobil nove, sodobne prostore za svoje raziskovalno delo

Na Igu so odprli raziskovalno postajo Barje. V njej bo imelo boljše pogoje in razmere za delo kot doslej več kot trideset znanstvenikov iz ZRC SAZU.

Direktor Oto Luthar pa je ob odprtju -18. aprila 2018- tudi kritičen do države. Povedal je, da je tudi pri tem projektu očitno, da država v znanosti vidi predvsem strošek namesto razvoja znanosti.

Denar za gradnjo raziskovalne postaje so dobili iz proračuna Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Čeprav so uradno 3,3 milijone evrov vredno pridobitev Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) šele pred kratkim, delo že nekaj poteka s polno paro.

Na 2000 kvadratnih metrih so veliki regali polni knjig, računalniški diski že meljejo podatke, laboratoriji so pripravljeni, kakor tudi manjša konferenčna soba, skladišče se polni, hladilnica je ohlajena …

Lokacije niso izbrali naključno, kajti Ljubljansko barje je bogato raziskovalno območje. To se je pokazalo, še preden so začeli graditi, saj so na mestu, kjer zdaj stoji stavba, našli petnajstih rimskih grobov.

Dr. Oto Luthar je ob otvoritvi tudi povedal, da je pred leti obiskal v parlamentu poslanko Alenko Jeraj, s katero se je pogovarjal o tem projektu.

Od leve proti desni: Oto Luthar, Maja Makovec Brenčič in Alenka Jeraj /Foto: Marko Zaplatil

Poslanka je takrat idejo posredovala takratnemu ministru dr. Žigi Turku, ki je zadevo uvrstil v razvojne programe in s tem omogočil, da objekt danes stoji. Zato je bila tudi Alenka Jeraj med tistimi zaslužnimi osebami, ki so slavnostno pretrgali trak in odprli pomemben raziskovalni objekt.

Za občino Ig je to pomembna pridobitev, saj se biologi in arheologi ter drugi strokovnjaki ZRC SAZU veliko ukvarjajo z Ljubljanskim barjem.

O. I.