V Festivalni dvorani v Ljubljani so prejšnji teden podelili letošnjo nagrado Zlati kamen za najbolj razvojno prodorno občino leta 2018 v Sloveniji.
Zlati kamen je sistem aktivnosti, ki merijo, ocenjujejo in spodbujajo razvoj na lokalni ravni. Kot smo že poročali, se je v ožji izbor za nagrado Zlati kamen, v prvo dvanajsterico med 212 slovenskimi občinami, uvrstila tudi Občina Ivančna Gorica. V analizo so avtomatično vključene vse slovenske občine, zato podatki predstavljajo dober pregled slovenskega okolja na ravni lokalne samouprave.
Občina Ivančna Gorica je na osrednji slovesnosti prejela plaketo za razvojni prodor 2018 v osrednji in jugovzhodni regiji Slovenije. V tej regiji sta se za najbolj prodorno poleg Ivančne Gorice potegovali še Občini Logatec in Kočevje. Slednja je bila zmagovalka te regije. V zahodni regiji je nagrado prejela občina Ajdovščina, v regiji od Koroške do Posavja Občina Radlje ob Dravi, v vzhodni Sloveniji pa je zmagala Občina Ruše.

Nagrado Zlati kamen 2018 za najbolj razvojno prodorno občino pa je letos prejela Občina Kočevje.
»Ivančna Gorica je izvrsten primer kraja, kjer so dobre prakse pripeljale do merljivega uspeha. Upravljanje občine še naprej odlikujeta modernost in strateška naravnanost: med nove izvirne prijeme sodijo aktivnosti na področju okoljskega osveščanja, Medobčinski razvojni center pa je primer dobre prakse za sodelovanje občin pri pridobivanju evropskih sredstev«, so v obrazložitvi nagrade zapisali ocenjevalci strokovnega sveta prodornosti občin.

 Župan Dušan Strnad po prejetju plakete Zlati kamen: »Veseli me, da je Občina   Ivančna Gorica ponovno prejela visoko priznanje za razvojni prodor v letu 2018.   Priznanje je potrditev skupnega truda vseh, ki želijo občini dobro in so za to   pripravljeni tudi nekaj narediti. Takih ljudi je v občini veliko in to ne samo med   tistimi, ki se z razvojem občine ukvarjamo poklicno. Prostovoljstvo je pri nas še   vedno vrednota, ki jo mnogi naši občani postavljajo na visoko mesto na lestvici   vrednot. V zadnjih nekaj letih smo se uspeli uvrstiti med najbolj razvite slovenske   občine. Ta uspeh je še toliko večji, ker je bila občina ob ustanovitvi praktično brez   vsake infrastrukture ali pa je bila ta skoraj v celoti dotrajana. Smo največja   slovenska občina, ki v prejšnjem sistemu lokalne samouprave ni imela svoje   upravne enote, temu primerno pa je bilo tudi vlaganje v infrastrukturo. Vse to smo   uspeli nadoknaditi in danes nas kot občino, v kateri želijo živeti in delati,   prepoznava čedalje več ljudi. Število prebivalcev stalno narašča in s tem tudi izzivi   za prihodnost. Teh je gotovo še veliko. Verjamem, da nam bo s skupnimi močmi   uspelo.«
Občina Ivančna Gorica je tako po letu 2014, ko je bila četrta najbolj razvojno prodorna občina v Sloveniji, zopet dosegla izvrsten rezultat med razvitimi slovenskimi občinami.

Zapisal in fotografiral
Gašper Stopar