V četrtek, 30. novembra 2017, so na Cikavi slovesno predali v uporabo nove pridobitve med Cikavo in Šmarjem – Sapom. Cikavo in Šmarje – Sap po novem povezuje pločnik, uredila se je tudi cestna razsvetljava. Prav tako so dela vključevala ureditev prehoda čez železniško progo.

Slovesnega dogodka so se udeležili župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič, namestnica direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga, strokovni sodelavec Direkcije RS za infrastrukturo Pavle Hevka, direktor občinske uprave Občine Grosuplje mag. Dušan Hočevar, občinski svetnice in svetniki Občine Grosuplje, svetnice in svetniki Krajevne skupnosti Šmarje – Sap, direktor Javnega komunalnega podjetja Grosuplje Stane Stopar, predsednice in predsedniki krajevnih skupnosti v občini, šmarski duhovni pomočnik Stane Kerin ter tamkajšnji krajani. Svojo prisotnost pa je zaradi bolezni opravičil minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič.

Zbrane na slovesnosti sta nagovorila župan dr. Peter Verlič in namestnica direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga.

Župan dr. Peter Verlič je vse navzoče v svojem nagovoru popeljal nekaj let nazaj in jih tako spomnil na takrat še križišče pri Fortuni, kako se je bilo na tem mestu nevarno vključevati, v kolikor smo želeli levo na avtocesto. Takrat še pomislili niso, da bi kdaj lahko povezali Cikavo in Šmarje – Sap s pločnikom ter uredili tudi javno razsvetljavo. Spomnil jih je tudi na železniški prehod na Cikavi, ki je bil urejen samo s svetlobnimi signali brez zapornic, na Selih pa so imeli nezavarovan železniški prehod, ki je žal botroval tudi smrtnim žrtvam.

Ko pa se je država le zavedala nujnosti ureditve železniškega prehoda na Cikavi, je tedanje občinsko vodstvo za njegovo ureditev izdalo negativno soglasje. V času vlade Janeza Janše 2004 – 2008 so nato železniški prehod na Cikavi le uredili z zapornicami, prav tako so uredili železniški prehod na Selih.

»In potem je prišlo leto 2010. Z našim prihodom se je začelo sodelovanje, povezovanje, podpiranje. In ko se ljudje povežejo, sodelujejo, takrat se morajo zgoditi dobre stvari. Sodelovanje, ki smo ga vzpostavili z Ministrstvom za infrastrukturo in Direkcijo RS za infrastrukturo je obrodilo tudi sadove, ki jih bomo danes predali svojemu namenu,« je dejal župan. Ob tej priložnosti se je zato lepo zahvalil Ljiljani Herga in Pavletu Hevki iz Direkcije RS za infrastrukturo ter seveda tudi ministru za infrastrukturo dr. Petru Gašperšiču, ki je bil ta dan odsoten. Prav tako gre zahvala njegovim sodelavcem na Slovenskih železnicah – Infrastruktura, ki so poskrbeli za preureditev železniškega prehoda na Cikavi, da je sodoben in varen. Zahvala gre tudi sodelavkam in sodelavcem na občinski upravi, izvajalcu, nadzoru, projektantu.

»Poglejte, tam, kjer se vsi skupaj povežemo, se zgodijo dobre stvari. In prepričan sem, da smo danes vsi, ki smo kakorkoli prispevali k temu, da te pridobitve predajamo svojemu namenu, veseli, ker smo naredili dobro stvar. Dobro stvar za povečanje prometne varnosti in tudi za izboljšanje kvalitete življenja,« je še dejal župan.

Namestnica direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga je povedala, da s to slovesnostjo obeležujemo zaključek enega od treh projektov, za katere sta se v preteklem letu dogovorili Občina Grosuplje in Direkcija RS za infrastrukturo, v želji da se zviša stopnja prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Šlo je za ureditev pločnikov v Račni, na Cikavi in v Šmarju – Sapu. Na novo urejen in lepo osvetljen pločnik med Šmarjem – Sapom in Cikavo je nedvomno pomembna pridobitev za krajane v tem delu občine. Projekta so se lotili celovito in tako pri gradnji pločnika uredili tudi podporne zidove, odvodnjavanje ter projekt povezali z ureditvijo nivojskega prehoda čez železniško progo na Cikavi.

Namestnica direktorja Ljiljana Herga je udeležencem ob tej priložnosti zaupala še nekaj projektov, ki jih ima v bližnji prihodnosti na državnem prometnem omrežju na območju grosupeljske občine v načrtu direkcija. Pri krožišču Logo bodo nadaljevali z izgradnjo pločnikov za pešce na Ljubljanski cesti, pričela se bo rekonstrukcija Adamičeve ceste, prav tako je v pripravi projektna naloga za rekonstrukcijo križišča na Cesti na Krko v krožišče, posodobilo se bo tudi makadamsko vozišče med Mlačevem in Krko.

Ob koncu svojega nagovora pa je še opozorila, da še tako lepa, nova, udobna prometna infrastruktura ne more nadomestiti našega odgovornega ravnanja v prometu.

»Čeprav imate sedaj na voljo urejene ceste s pločnikom, naj vas ne premami misel, da bi lahko vozili hitreje ali hodili bolj brezskrbno. Vi poskrbite za premišljeno udeležbo v prometu, mi pa se bomo potrudili, da se v vaši občini kmalu zberemo skupaj, z namenom, da obeležimo nov uspešno zaključen projekt, s katerim bomo ponudili boljše pogoje voznikom, kolesarjem in pešcem. Naj bo torej vaša pot srečna, varnost in strpnost pa vedno pomembnejša do končnega cilja,« je še dejala.

Župan dr. Peter Verlič, namestnica direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga, strokovni sodelavec Direkcije RS za infrastrukturo Pavle Hevka in direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar so s prerezom traku pločnik Šmarje – Sap – Cikava tudi uradno predali svojemu namenu, za tem pa ga je šmarski duhovni pomočnik Stane Kerin še blagoslovil.

Slovesnost je popestril Otroški cerkveni pevski zbor Šmarje – Sap, ki je z zaigrano glasbo in lepo zapetimi pesmimi že popeljal vse zbrane v bližajoči se praznični decembrski čas.

Prireditev je povezoval Janez Pintar.

J. R.