Zdravniška zbornica Slovenije je pretresena nad incidentom, ki se je zgodil v Splošni bolnišnici Celje, ko je pacient napadel in poškodoval tamkajšnje medicinsko osebje.

 

Zbornica obsoja vsakršno nasilje in se zavzema za ničeno toleranco do vsakršnega nasilja tako v zdravstvenih ustanovah kot tudi sicer v družbi in medsebojnih stikih.

Kot so še dodali, ima zdravstveno osebje enako kot ostali zaposleni, pravico do varnega, stabilnega in urejenega delovnega okolja. Varnost zdravnikov in zobozdravnikov je hkrati tudi predpogoj za ustrezno in kakovostno obravnavo pacientov.

Nasilni dogodki puščajo negativne posledice pri vseh udeleženih, pri bolnikih in pri zdravstvenih delavcih. Naš skupni cilj kot družbe mora biti in je zgraditi kulturo spoštovanja in nenasilnega reševanja vseh zadev v družbi.

Spletno uredništvo
Vir: Zdravniška zbornica Slovenije