“Zdaj gre pa zares!”

Konec februarja 2018 je potekala predstavitev projekta povečanje OŠ Janka Kersnika Brdo učiteljskemu zboru in ostalim zaposlenim na šoli.

 

Predstavitev je vodila arhitektka, gospa Mojca Hribar, prisotni pa so bili tudi občinski predstavniki z gospodom županom in predstavniki izvajalca projekta, podjetja Marles Hiše.

“Zdaj gre zares!”

Uvod v predstavitev je imel gospod župan, Matej Kotnik, ki je prisotne nagovoril z besedami, končno nič več le projektov, zdaj gre zares. Že takoj na začetku je poudaril, da je tudi celoten Občinski svet na zadnji seji sprejel rebalans proračuna za leto 2018, s čimer se je prižgala zelena luč za začetek projekta, za začetek del. V nadaljevanju je razložil, kako smo pravzaprav z zgodbo prišli tako daleč, do točke, ko lahko rečemo, začelo se je. Zasnovo, projektno dokumentacijo, finančno konstrukcijo, izbor izvajalca preko javnih razpisov in tako naprej.

Kako bo projekt vplival na učitelje?

Arhitektka, gospa Mojca Hribar je predstavila projekt, pokazala tlorise in tudi prve renderje (narisane slike, kako naj bi objekt izgledal), opisala faze izgradnje in dejanski potek del. Poudarek predstavitve za zaposlene je bil seveda na tem, kako bo samo delo vplivalo na njihovo delo, na učenje, kje bo potrebno biti pozoren oziroma še posebej pozoren.

“Pri gradnji ne bo velikega hrupa.”

Predstavnik podjetja Marles hiše, gospod Janko Trepše je dodal, da je potrebno gradbišče zavarovati, že po zakonu, predvsem pa zaradi otrok. Gradbišče bo na ta način popolnoma zaprto. Zaposlenim je razložil časovnico aktivnosti, potek varnih poti, dinamiko gradnje, terminski plan. Sredi aprila bodo tako začeli z zagrajevanjem gradbišča, nadaljevali z izvedbo dostavne poti, ki bo potekala pod hišo Jermanovih. Pri gradnji ne bo velikega hrupa, saj bodo večino materiala in konstrukcijskih del elementov pripeljali že narejenih in jih na kraju samem le zložili oziroma vgradili. Sam objekt naj bi bil zmontiran do meseca oktobra, nadeljevalo se bo z izvedbo dvonivojskega parkirišča, predelavo obstoječe telovadnice v učilnice in tako na prej, kot to določa projekt.

Vprašanja o prihodnosti

Pogovor se je nadaljeval tudi z vprašanji o prihodnosti, o poteku del v drugi in tretji fazi. O opremi, o dejanskih dostopih do kuhinje in o prostoru za učence v času podaljšanega bivanja, ki je bil do sedaj ravno na delu, kjer bo po novem gradbišče. Seveda bo v tem prehodnem času potrebno prilagoditi zunanje aktivnosti in tudi izhode za učence na zunanje igralne površine. Glede na načrt gradbišča in lokacijo gradnje pa večjih problemov ni pričakovati, saj bo šola lahko delovala skoraj nemoteno.

“Leto 2019 in leto 2020 sta pred vrati”

Višji svetovalec za investicije, gospod Primož Dežman je predstavil tudi drugo fazo, ki se ta trenutek zdi še zelo oddaljena, ampak 2019 in 2020 sta pred vrati, zato je gospod Dežman poudaril, da je cilj nas vseh, da bo objekt na koncu vsem nam v veselje in bomo lahko rekli, res smo dobro naredili. Točno za ta cilj se kompletna ekipa sedaj zelo trudi. Župan je dodal, da je v prihodnosti potrebno tudi razmisliti o povečanju zelenih površin v okolici šole. Tudi v tej smeri je potrebno iskati rešitve, določene ideje pa so že na mizi.

Učiteljski zbor OŠ Janko Kersnik je izrekel projektu glasen DA

Zaključek predstavitve je bil izjemno pozitiven, učiteljski zbor je projektu rekel jasen in glasen da, zaključek predstavitve pa so podprli z aplavzom. Ravnateljica pa je dodala, da je že skrajni čas za konkretno povečanje šole. Enaka predstavitev se je zgodila še dva dni kasneje, takrat so projekt predstavili še Svetu staršev.

B. O.