Zbiranje starih hišnih imen se nadaljuje tudi v letu 2020

Včasih se ljudje niso prepoznavali po priimkih, temveč po njihovih hišnih imenih. Marsikje na slovenskem podeželju je ta običaj živ še danes – hišna imena označujejo ljudi, domače živali in lastnino določene domačije.

Nekoč nekoliko krivično spregledana in zaničevana, ker so nakazovala na kmečko poreklo, se danes ob spremenjeni splošni zavesti in vračanju k svojim koreninam ponovno oživljajo. S hišnim imenom se ljudje čutijo bolj povezane z domačim krajem, saj staro hišno ime potrjuje, da ima hiša v kraju svojo lastno zgodovino. Hišna imena so zaradi svoje starosti del našega ljudskega izročila oziroma del naše žive kulturne dediščine.

Pobuda zbiranja in obeležitve pokriva že 25 občin na Gorenjskem, od leta 2009 je bilo zbranih že preko 10.000 hišnih imen.

Zbrana so hišna imena, starejša od 80 let.

V občini Vodice so bila hišna imena v delu naselij raziskana že lansko leto, z letom 2020 pa se pobuda v okviru projekta Stara hišna imena 2 na območju občin Komenda, Medvode in Vodice nadaljuje. V občini Vodice bodo tokrat obravnavana naselja Dobruša, Dornice, Repnje, Torovo, Vodice in Zapoge. V okviru projekta bodo v naštetih krajih stara hišna imena zbrana in obeležena z glinenimi tablicami.

Hišna imena bodo predstavljena v tiskani knjižici in umeščena na spletni portal www.hisnaimena.si, kjer so zbrana vsa gorenjska hišna imena.

Za več informacij o projektu se lahko obrnete na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, ki bo projekt strokovno izvajala. Dosegljivi so na telefonski številki 04/581-34-16 in elektronskem naslovu [email protected]

Domačine iz obravnavanih naselij vabijo, da na zgoraj navedene kontakte sporočijo svoje hišno ime.

Projekt Stara hišna imena 2 sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Vir: Občina Vodice