Kartice zdravstvenega zavarovanja, ki sodijo v t. i. drugo generacijo (2008 – 2015), bo treba zamenjati, ker jim poteče veljavnost.

Oktobra lani je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) že začel izvajati zamenjavo kartic omenjene generacije. Zamenjava poteka avtomatsko. Zamenjane bodo vse kartice, ki so bile izdelane in izdane v letu 2008 ali kasneje, ter so v uporabi deset let. Takih kartic namreč v slovenskem zdravstvenem sistemu ne bo mogoče več uporabiti, piše Žurnal.

A kar brez skrbi. ZZZS naj bi vsem, ki imajo kartico druge generacije, mesec dni pred potekom veljavnosti kartice zdravstvenega zavarovanja poslal novo kartico. Na novi kartici bo zapisano, do kdaj velja. Kartici bo priložen tudi dopis z vsemi pojasnili. Ob tem dodajajo, da je zamenjava kartic brezplačna.

Vsaj nekaj dobrega!

Z. K.