“Zato smo tudi zavrnili Googlovo snemanje Postojnske jame”

Živa M. Brecelj (Vir: Delo, Dobro življenje, letnik 11, št. 47, zima 2019, str. 12): Kako razumete srečo?
“Najsrečnejše ljudi sem videl na Kubi in v Butanu, državi z največjim indeksom sreče. Butan sem želel spoznati že dolgo. Tam sem šele razumel srečo. Profesor tamkajšnje univerze za srečo nama je z ženo opisal štiri elemente sreče.
Na prvem mestu je spoštovanje do okolja.
Na druge mestu je kultura. Kultura do starejših, splošna kultura in medosebni odnosi.
Tretje načelo je trajnostni razvoj, vzdrževanje stanja in premikov na bolje.
Na četrtem mestu pa je sposobnost vladanja, da lahko v tej sreči živijo. Dobrega vladarja prepoznajo v tistem človeku, ki upošteva prva tri načela.

Prebivalci Butana živijo to življenje na vsakem koraku. Tam so vsi pošteni, skromni, srečni in strpni.

Prava pot do sreče je vrnitev k naravi, saj le tam lahko dobimo navdih. Nobena aplikacija nam tega ne more nadomestiti in vedno se bomo vračali k prvinskosti.

Moje poslanstvo v turizmu je vračanje v prvinskost.

Zato smo tudi zavrnili Googlovo snemanje Postojnske jame. Z virtualizacijo naravne in kulturne dediščine razvrednotimo tisto, kar je najlepše.”
Marjan Bagatelj, predsednik uprave Postojnske jame