Policijska  postaja  Domžale  je  v zadnjem času prejela več prijav občanov zaradi prekoračitev hitrosti v območjih omejene hitrosti.
Na  podlagi analiz, kjer prihaja do kršitev in najhujših posledic prometnih nesreč  bo Policijska  postaja  Domžale v prvi polovici leta izvedla več poostrenih nadzorov hitrosti, katerih namen je vplivati na vedenja voznikov v vozilih ter posredno zmanjšati najhujše posledice prometnih nesreč.

 

Poostren  nadzor  bo  potekal  v območjih omejene hitrosti in na naslednjih lokacijah in odsekih:
Savska  cesta  v  Domžalah, Šaranovičeva cesta na Viru, regionalna cesta I. reda št. 225 na relaciji Mengeš – Kamnik, regionalna cesta II. reda št. 447 med Prevojami in Blagovico, Gorica pri Moravčah, Mengeška cesta v Trzinu, regionalna cesta II. reda št. 447 med Krtino in Moravčami, glavna cesta II. reda  št.  104  na  relaciji  Trzin – Depala vas, Slovenska cesta v Mengšu, regionalna  cesta  II.  reda  št.  644 na relaciji Domžale – Kamnik, Homec, Breznikova  cesta  v Ihanu, Selo pri Ihanu, Bukovčeva cesta na Viru, Rovska cesta na Rovah,  Cesta  radomeljske  čete  v Radomljah, Prešernova cesta v Radomljah,  Zaboršt pri Domžalah, lokalna cesta na Količevem, lokalna cesta na Škrjančevem.

Vir: Policijska postaja Domžale