Zaradi sanacijskih del spremembe v voznih redih vlakov

Poplave so prizadele tudi javno železniško infrastrukturo, ena izmed bolj poškodovanih je tudi proga med Litijo in Savo, zato potekajo investicijska dela, ki zahtevajo prilagojen vozni red vlakov in tudi nadomestne avtobusne prevoze namesto nekaterih potniških vlakov na relaciji Trbovlje – Litija – Trbovlje. Ker je poškodovano tudi cestno omrežje, Slovenske železnice sporočajo, da je  v času sanacije njihov cilj, da promet poteka varno in čim manj moteno za potnike, predvsem med prometnimi konicami.

V času sanacije so zaradi vzdrževalnih del ter propustnosti proge in zaradi nadomestnih avtobusnih prevozov možne zamude, zato vse potnike pozivajo, da pred potovanjem preverijo vozne rede in stanje v prometu na spletni strani www.slo-zeleznice.si.

Sanacija bo potekala od danes, do 20. avgusta (vozi 41 vlakov, 23 vlakov je združenih na relaciji Ljubljana – Zidani Most – Ljubljana in namesto 36 vlakov vozijo avtobusi, nekateri združeni vlaki imajo dodatne postanke na postajah).

 V času omenjenih del bodo organizirani nadomestni prevozi namesto 36 vlakov. Ostalih 64 vlakov, med katerimi so tudi združeni vlaki z dodatnimi postanki, bo vozilo direktno brez prestopanj.

Vozni red vlakov in nadomestnih prevozov preverite v iskalniku voznega reda na www.slo-zeleznice.si.