Zamenjava avtobusne postaje v Malem Mengšu

Občina Mengeš je konec leta 2017 začela in zaključila zamenjavo avtobusnega postajališča v Malem Mengšu. Novo postajališče nudi čakajočim zaščito proti dežju in vetru ter s krajinsko zasnovo dopolnjuje urejen videz lokacije. Za zaključek projekta zamenjave neustreznih avtobusnih postajališč v občini je potrebno zamenjati še eno postajališče in sicer postajališče na nasprotni strani cestišča. Sredstva za zamenjavo so že rezervirana v proračunu 2018.

POŠKODOVANA AVTOBUSNA POSTAJA – VELIKI MENGEŠ

Stara avtobusna postajališča so bila neustrezna, saj čakajočim niso ponudila zaščite pred vremenskimi nevšečnostmi. V občini so se po pregledu obstoječih možnosti odločili za krajinsko zasnovane nadstrešnice, ki so primerne za postavitev v krajini, tako na postajališču v Toplah, kot v naseljih. Prijeten, topel, alpski videz avtobusnih postajališč ustvarjajo ovalna strešnica, konstrukcija v svetlo sivi barvi in z masivnim lesom obloženi nosilni, jekleni stebri. Avtobusna postajališča so bila izbrana tudi, ker se lahko modularno sestavljajo in ker so v celoti montažna konstrukcija – postajališče se sestavi na lokaciji. Del avtobusnega postajališča so tudi opozorilni znaki za ptice, obvestilo o prepovedi plakatiranja in sedežna klop iz masivnega lesa.

V letu 2018 so v proračunu občine za vsa avtobusna postajališča zagotovljena tudi sredstva za redno čiščenje steklenih površin, predvidoma štirikrat letno, pa tudi za pometanje površin postajališč z robniki v bližnji okolici in praznjenje košev za smeti, kar se izvaja predvidoma  enkrat tedensko. Poenotena avtobusna postajališča in njihovo redno vzdrževanje so del aktivnosti uprave, da zagotovi urejeno občino.

Besedilo in foto:
Občinska uprava Mengeš