Na podlagi opravljenega razpisa se je za ravnatelja OŠ Trzin v roku prijavilo 14 kandidatov. Ugotovljeno je bilo, da en kandidat ne ustreza razpisnim pogojem, 13 pa je bilo ustreznih.

Po opravljeni predstavitvi na Svetu zavoda, ki ga sestavlja 5 predstavnikov zaposlenih v šoli in vrtcu, 3 predstavniki staršev in 3 predstavniki občine, je po mnenju večine en kandidat bistveno izstopal in bi bil lahko ustrezna izbira za opravljanje te funkcije.

Odnosi v zbornici niso ravno najboljši

Med občani, ne pa seveda med učitelji, prevladuje mnenje, da bi bilo treba izbrati kandidata, ki prihaja od zunaj, ne pa izmed zaposlenih. Slišati je namreč, da odnosi znotraj kolektiva OŠ Trzin niso ravno najboljši, pa tudi nivo znanja, ki ga trzinski otroci oz. učenci prinašajo na srednje šole, ni dovolj v skladu z učnim uspehom, ki ga dosežejo na OŠ Trzin.

Nepreverjene informacije in neveljavna glasovnica

Splošno prepričanje je bilo, da naj bi kandidat, ki je bil najbolj prepričljiv na predstavitvi, dobil potrebno število glasov. Tik pred glasovanjem na svetu zavoda pa so se pojavile nepreverjene informacije, ki so rušile kredibilnost tega kandidata. Tako so na glasovanju 4 člani sveta zavoda glasovali zanj, 3 za kandidatko, ki je že sedaj učiteljica na šoli, 4 pa so oddali neveljavno glasovnico. Izmed 13 prijavljenih kandidatov Svetu zavoda OŠ Trzin tokrat ni uspelo najti in izvoliti primernega kandidata za mesto ravnatelja OŠ Trzin.

Razpis se mora ponoviti

Glede na to, da izbira kandidata ni bila uspešna, se bo razpis ponovil. Večina članov Sveta zavoda OŠ Trzin pa je prepričanih, da gre pri tem tudi za zakulisno igrico, seveda z namenom nastaviti ravnatelja, ki bi ustrezal neki ozko določeni skupini ljudi.

Kako bo potekalo nadaljnje iskanje ustreznega kandidata za vodenje OŠ Trzin, bo znano po opravljenem ponovnem razpisu.

Ministrica pa – kot minister Gregor – nič!

S. J.