Rekonstrukcija Slovenske ceste v Mengšu je v zaključni fazi.

Gre za zelo zahtevno investicijo, saj se prenavlja velik del komunalne infrastrukture (vodovod in kanalizacija s hišnimi priključki, celotna javna razsvetljava, rekonstrukcija elektro omrežja, plinovodni razvodi in telekomunikacijski optični vodi), cesta ter vse obcestne in parkovne površine na in ob Slovenski cesti.

Zaradi zagotavljanja dostopa do šole, vrtca in stanovanjskih objektov je treba dinamiko del prilagoditi cestnim zaporam po posameznih delih trase, kar žal povzoča številne nevšečnosti, tako občanom kot tudi izvajalcem del. Z glavnim investitorjem del, Direkcijo RS za infrastrukturo, je bilo dogovorjeno, da se bodo križišča urejala po koncu šolskega leta, ko je na tem odseku občutno manj prometa. Planiran zaključek vseh del je v avgustu.

Občinska uprava se zaveda, da dolgotrajna dela in cestne zapore na Slovenski cesti povzročajo slabo voljo pri občanih, zato z glavnim investitorjem in izvajalcem redno sodelujemo pri koordinaciji izvajanja del in izvedbi nadzora nad kakovostjo del. Zavedamo se, da bo Slovenska cesta po rekonstrukciji ogledalo mesta, zato je za nas kakovost izvedbe del izjemno pomembna.

Vse uporabnike in občane vljudno naprošamo za strpnost in razumevanje. Prepričani smo, da bomo v novo šolsko leto vstopili s sodobno in všečno urejenim mestnim središčem, kjer bodo imeli prednost pešci in kolesarji. Verjamemo, da bo takšno okolje tudi bolj prijazno za obiskovalce, predvsem pa, da se bo bistveno povečala varnost šolarjev in drugih, ki se bodo odločili, da pridejo v središče mesta brez avtomobila. Občinska uprava si bo prizadevala, da Slovensko cesto čim prej prevzame v upravljanje in nadaljuje z načrtovano prometno ureditvijo, ki bo poleg omejitve hitrosti na 30 km na uro vključevala tudi izvedbo študije o možnost uvedbe enosmerne prometne ureditve.

Spletno uredništvo
Vir: občina Mengeš