Zaključena kriminalistična preiskava petih kaznivih dejanj poskusa goljufije v povezavi z izplačilom visokih zavarovalnin

Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana so v preteklem tednu zaključili zahtevno kriminalistično preiskavo petih kaznivih dejanj poskusa Goljufije po členu 211/I in III KZ-1, v zvezi z 20. in 34. čl. KZ-1, ki jo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.

Kaznivih dejanj so v sostorilstvu utemeljeno osumljene štiri osebe, in sicer:

· 21 – letna osumljenka iz Ljubljane
· 29 – letni osumljenec iz Ljubljane
· 58 – letna osumljenka iz Ljubljane in
· 63 – letni osumljenec iz okolice Ljubljane.

Navedeni osumljenci so ob koncu leta 2018, po vnaprejšnjem, medsebojnem dogovoru in razdelitvi vlog s ciljem pridobitve velike premoženjske koristi na goljufiv način pri petih zavarovalnicah v Republiki Sloveniji sklenili zavarovalne police za nezgodno in življenjsko zavarovanje.

V začetku leta 2019, ko so bile že vse zavarovalne police v veljavi in vplačani prvi obroki obročnega odplačevanja pri posameznih zavarovalnicah, si je 21-letnica na domu 63- letnika na čelilni in zajeralni žagi namerno odrezala roko nad zapestjem, povzročeno poškodbo pa so osumljenci v nadaljevanju lažno prikazovali kot nesrečo pri žaganju vej.

Goljufiv namen, torej namerna povzročitev poškodbe, je bila predhodno skrbno načrtovanavse s ciljem izplačila visokih odškodnin.

63-letnik je močno poškodovani 21-letnici na kraju sicer nudil prvo pomoč in jo nato odpeljal proti Ljubljani z namenom zdravniške oskrbe, pri čemer pa je odrezan del roke pustil na kraju.

Med vožnjo proti Ljubljani so poškodovano od 63-letnika prevzeli zdravstveni delavci Reševalne postaje Ljubljana in jo odpeljali v KC Ljubljana. O dogajanju so bili obveščeni tudi policisti PU Ljubljana, ki so odšli na kraj in v nadaljevanju odrezan ud takoj odpeljali v KC Ljubljana, kjer so ga zdravniki z operativnim posegom uspeli prišiti.

Osumljeni so nekaj dni za tem na vseh petih zavarovalnicah podali zahtevke za izplačilo zavarovalnine, vendar do izplačila ni prišlo, saj so kriminalisti še pravočasno zaznali namere osumljencev.

V primeru, da bi do izplačila prišlo, bi 21- letnica prejela 383.400 € zavarovalnine in še 3.050 € mesečne rente v obdobju od 10-ih let do smrti, kar znaša še dodatnih nekaj 100.000 € protipravno pridobljene premoženjske koristi.

Sicer pa bi glede na sklenjena zavarovanja v primeru 100% invalidnosti osumljena lahko prejela tudi več kot 1.235.000,00 EUR zavarovalnine in več 100.000 EUR, izplačanih v obliki mesečne rente.

Vsem štirim osumljenim je bila odvzeta prostost in odrejeno pridržanje po Zakonu o kazenskem postopku. Po vseh zbranih obvestilih je bilo dvema osumljencema pridržanje odpravljeno, medtem ko sta bila 21- letna in 29 -letni osumljenec s kazensko ovadbo privedena k dežurni preiskovalni sodnici, ki je zoper njiju odredila pripor.

Za opisano kaznivo dejanje je po Kazenskem zakoniku zagrožena zaporna kazen od enega do osem let.

Izjava policije

Nataša Pučko
Predstavnica za odnose z javnostmi
Policijske uprave Ljubljana