Objavljamo članek,ki bi moral biti v novih Moravških novicah. Ker pa ne upoštevajo niti mnenja Ministrstva za javno upravo, smo spet ostali brez objave.
Svetniška skupina Lista župana Martina Rebolja (svetniki Brigita Barlič – vodja, Adrijana Hauptman Vidergar in Boštjan Merela) opozarjamo na nekaj dejstev, spregledanih ali neupoštevanih v sprejetih prvem in drugem rebalansu.

Občina Moravče je leto 2018 končala s presežkom v proračunu za cca 1.250.000€. Sredstva so bila privarčevana z namenom širitve Osnovne šole Moravče, telovadnice in pripravo gradnje športnega parka pri šoli. Za te investicije so bili izdelani idejni načrti. V izdelavi je bil občinski podrobni prostorski načrt za šolski športni park, ki bi moral biti že v drugem branju, a se tudi na tem področju ne dogaja nič.

Finančna sredstva za nakup zemljišč za športni park pri šoli pa so z zadnjim rebalansom izpuhtela.

Sredstva občinskega proračuna se prerazporejajo popolnoma nerazsodno. Za obnovo Kulturnega doma Moravče se v investicijskem programu namenja preko 900.000, čeprav bi projekt z bogato opremo z lahkoto izpeljali za cca 440.000.€.

V načrtih razvojnih programov za leto 2020 in 2021 je za skakalni center Moravče namenjenih celih pol milijona €, čeprav so v razdalji 15 do 20 km okoli naše občine štirje skakalni centri. Kot je znano, je pri nas število skakalcev minimalno.

Za šolo, ki ima z vrtcem skupaj cca 900 otrok pa se gradnja izmika, kljub temu, da je denar bil pripravljen in ne bi bilo potrebno poseči v tekoči proračun. Celo sredstva iz pomembnih odsekov cest in mostov izginjajo. Kam?

Na primer za avtomobil za osebno uporabo … 

V NRP-jih za 2020 je g. Balažic predvidel 3.840.000€ za investicije. Opozarjamo, da občina Moravče razpolaga s cca 1.400.000€ letno prostih sredstev za investicije.

Sprašujemo se, čemu služi zavajanje.

Svetniška skupina Lista župana Martina Rebolja je vedno delovala za razvoj v korist vseh prebivalcev občine Moravče, razvoju daje prednost danes in bo tako delovala tudi v bodoče. Ni pa nikoli dajala všečnih in neosnovanih obljub. Zato bo tudi v bodoče opozarjala na nesmiselnost in zavajanje brez podlage v realnosti.
Sicer pa smo že sredi počitnic in dopustniških dni, zato vsem želimo, da bi jih izkoristili čim boljše.