V Slovenski demokratski stranki nasprotujejo Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki določa predčasno prenehanje mandatov dosedanjim članom Programskega sveta in Nadzornega sveta RTV Slovenije.

Po njihovem mnenju je edini namen sprememb zakona takojšen prevzem organov upravljanja RTV Slovenija in s tem podreditev javnega zavoda RTV Slovenija vladajoči politiki.

Državni zbor je 14. 7. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija. Zakon je državni zbor obravnaval po nujnem postopku, ki je predpisan za sprejem zakona zaradi interesov varnosti ali obrambe države ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države. Civilna družba in vse inštitucije, ki imajo običajno možnost predstaviti svoje stališče na zakon, so bile iz postopka prav zaradi nujnosti sprejemanja popolnoma izločene.

S spremembo organa odločanja si želijo v Golobovi koaliciji dodatno politično podrediti RTV, kar v zadnjem času postaja vedno bolj jasno. Pod krinko tega, da si prizadevajo depolitizacijo RTV, pa je več kot očitno, da si želijo iz RTV ustvariti vladno trobilo, kjer ne bo mogoče slišati raznolikih mnenj. 

Bistvena sprememba zakona je razrešitev obstoječega programskega in nadzornega sveta ter uvajanje enotnega organa upravljanja in nadzora – Sveta RTV Slovenija.

Svet bi imel 17 članov:

 • 6 članov predstavnikov zaposlenih
 • 1 člana imenuje italijanska narodna skupnost
 • 1 člana imenuje madžarska narodna skupnost
 • 1 člana imenuje predsednik Republike Slovenije na podlagi javnega poziva registriranim verskim skupnostim;
 • 1 člana imenuje Slovenska akademija znanosti in umetnosti
 • 2 člana imenuje Nacionalni svet za kulturo
 • 1 člana imenuje Olimpijski komite Slovenije
 • 1 člana imenuje Informacijski pooblaščenec
 • 1 člana imenuje Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja
 • 1 člana imenuje krovna organizacija invalidskih organizacij
 • 1 člana imenuje Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

Slika

Javni zavod naj bi po spremembah zakona vodila in upravljala uprava, ki bi jo sestavljali štirje člani, vodil pa bi jo predsednik uprave. En član uprave bi bil delavski direktor. Obstoječim mestom direktorjev radia in televizije pa bi dodali mesto direktorja digitalnih vsebin.

Veliko moč odločanja na RTV bi torej dobile nevladne organizacije, ki nimajo z RTV ničesar skupnega, medtem pa bi s spremembami zakona ukinili, da bi v organih RTV sodelovali predstavniki poslušalcev in gledalcev, ki smo tudi tisti, ki prek prisilnega prispevka RTV financiramo.

V Slovenski demokratski stranki spremembam zakona nasprotujejo iz več razlogov:

 • ker se s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija nepremišljeno uvaja nov organ upravljanja in nadzora, ki pod krinko depolitizacije ukinja Programski in Nadzorni svet, ki zagotavlja nepristranskost in uravnoteženost;
 • ker se s sprejemom zakon po nujnem postopku onemogoča javnosti in zainteresiranim deležnikom, da dajejo svoja stališča, ideje, predloge in pobude;
 • ker se s sprejemom zakona po nujnem postopku zlorablja postopek za doseganje političnih ciljev vladajoče koalicije, ki skupaj z nekaterimi sindikati že dlje časa načrtuje politični prevzem javnega zavoda RTV Slovenija;
 • ker s tem ne zagotavlja spoštovanja načela resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij;
 • ker s tem ne zagotavlja spoštovanja človekove osebnosti in dostojanstva, načela uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma, kot bi kot bi javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena moral.

Ker gre za pomembna vprašanja, ki terjajo širše soglasje o tem, na kakšen način bo delovala javna Radiotelevizija Slovenija z vidika spoštovanja načela resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij, spoštovanja človekove osebnosti in dostojanstva načela uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma, SDS vabi vse, da se udeležite referenduma, ki bo potekal v nedeljo, 27. novembra 2022. Gre namreč za vprašanja, ki neposredno vplivajo na delovanje naše družbe, kot tudi za konkreten poseg v položaj in vsakdanje življenje mnogih ljudi.

 

Spletno uredništvo