Zakaj občina Domžale še nima sprejetega Odloka o kakovosti zraka?

Vprašanje o kakovosti zraka v občini Domžale je na 27. seji Občinskega sveta Občine Domžale občinski upravi zastavil Robert Hrovat, občinski svetnik (SDS).

Odlok o kakovosti zraka je po njegovem prepričanju podlaga za subvencije iz Eko sklada pri menjavi kurilnih naprav, zato je njegovo vprašanje, kdaj bo občinska uprava pristopila k pripravi omenjenega odloka, popolnoma na mestu.

Pripravljalec odgovora je v zapisniku sicer naveden župan, a ga je namesto njega pripravila Teja Hauptman, višja svetovalka v Službi za stike z javnostmi:

“V skladu z Direktivo 200B/SO/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo je Vlada Republike Slovenije  zaradi čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10 sprejela sede načrtov za kakovost zunanjega zraka. Načrti so bili pripravljeni na podlagi predhodnih meritev zraka, ki jih je opravil ARSO na območjih mestnih občin in območjlh občln Hrastnik, Trbovlje, Zagorje.

Načrti za kakovost zunanjega zraka predvidevajo ukrepe, s katerimi se bo onesnaženost zunanjega zraka z delci zmanjšala pod mejno vrednost. S tem bo Republika Slovenija zagotovila skladnost delovanja z omenjeno Direktivo.

Predpogoj za pripravo načrta (odloka) je torej izvedba meritev onesnaženosti zraka, o čemer smo že razmišljali, vendar zaradi visokega finančnega vložka za nakup merilne postaje (cca. 75.000 EUR, od tega je merilec PM10 pribl. 15.000 EUR; letni strošek znaša se okoli 3.000 EUR – poročila, zavarovanje, vzdrževanje) za zdaj te možnosti še nismo realizirali.

ARSO na podlagi evropskih usmeritev meritve na stroške države (praviloma) opravlja na območjih z več kot 200.000 prebivalci.”

Skratka, zaradi previsokega finančnega vložka še niso realizirali Odloka iz z njim povezanih investicij. To je to!

O. U.