Zakaj aktualna slovenska vlada uničuje socialno državo?

Leni brezposelni, ki se branijo dela in žurajo na socialni podpori, so mit. Tudi zlorabe socialnih transferjev v prostovoljstvu, ki skrbijo ministrico za delo, so mit.

Sicer ministrstvo ne bi ignoriralo predlogov o varovalkah za preprečevanje zlorab. Mit je tudi, da odteg socialne pomoči spodbuja zaposlovanje. Večina prejemnikov dodatka za delovno aktivnost je namreč že zaposlena, a za prenizke plače.

Dejstvo pa je, da bo ukinitev dodatka za delovno aktivnost prizadela predvsem revne. 23 124 ljudi bo prejelo nižjo socialno pomoč ali pa jo izgubilo. Poslabšal se bo položaj žensk: vsaka četrta slovenska družina je enostarševska, med temi je 80 % mater samohranilk. Vladni ukrep jim jemlje 197 evrov mesečnega dohodka. Dejstvo je tudi, da bo ukinitev poglobila revščino nasploh.

V prizadetih gospodinjstvih pod pragom revščine trenutno živi 46,3 % oseb.

Vlada, ki se je zavezala k preprečevanju revščine (in zvišanju dodatka, ki ga zdaj ukinja), si ne bi smela dovoliti uničenja socialne države! 

Vir: Danes je nov dan