Zahodni Berlinski zid kot razstavišče svobode

“Zahodni Berlin je nemška država skupaj z zavezniki načrtno spodbujala kot razstavišče svobode. Stal je tik ob železni zavesi in je dokazoval, kaj vse je na Zahodu mogoče. Bil je nasprotje zelo formalnega, nadzorovanega in togega življenja na Vzhodu. Tam je vladala stroga avtokratska oblast, ki je veliko prepovedovala in malo dovoljevala. Da, ustvarili so ga namenoma, vendar je bil hkrati rezultat samostojnega političnega razvoja. Zid je vse mesto razrezal na dve polovici in določil dve smeri razvoja. Vzhodno mesto je bilo strogo nadzorovano, zahodno pa najmanj nadzorovano mesto v Zahodni Nemčiji.”

Axel Klausmeier, direktor Fundacije Berlinski zid

Vir: Dnevnikov Objektiv, 9. 3. 2019, str. 13