Začenja se novo šolsko leto. Kdaj pa bodo spet počitnice?

Smo tik pred začetkom novega šolskega leta. Čeprav je bila do sedaj praksa, da se šolsko leto, če pride 1.september na petek, ppuk prične šele v ponedeljek, letos temu ni tako. Šolarji bodo počitnice morali končati v četrtek in v petek bo že zazvonil šolski zvonec.

V nadaljevanju podajamo nekaj ključnih datumov v šolskem letu 2023/2024:

1. 9. začetek pouka in objava sklepa o izboru predmetov na Nacionalnem preverjanju znanja (NPZ)
30. 10.-3. 11. jesenske počitnice
25. 12.-2. 1. novoletne počitnice
15. 1. zaključek 1. ocenjevalnega obdobja v SŠ (kjer imajo 2 obdobji)
31. 1. zaključek 1. ocenjevalnega obdobja v OŠ
1. 2. začetek poklicne mature – zimski rok
16. in 17. 2. informativna dneva za vpis v srednje šole
19. 2.-23. 2. zimske počitnice za učence z območja Gorenjske, Goriške, Notranjsko-kraške, Obalno-kraške, Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije
26. 2.-1. 3. zimske počitnice za učence z območja JV Slovenije, Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in Posavske statistične regije
5. 3. seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
27. 4.-2. 5. prvomajske počitnice
3. 5. pouka prost dan (po odločitvi ministra)
7. 5. splošna matura, slovenščina (italijanščina, madžarščina) – esej
7. 5. NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred
9. 5. NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
13. 5. NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred in iz tujega jezika za 6. razred
21. 5. zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike SŠ
22. 5. razdelitev spričeval za zaključne letnike SŠ
23.-28. 5. priprava na splošno maturo, poklicno maturo, zaključne izpite
29. 5. začetek splošne in poklicne mature (spomladanski rok) ter začetek izpitnega roka za opravljanje izpitov v poklicnem izobraževanju za zaključne letnike SŠ (dopolnilni in popravni izpiti)
10. 6. začetek obdobja ustnih izpitov mature
14. 6. zaključek pouka za učence 9. razreda; razdelitev spričeval in obvestil
17. 6.-1. 7. izpitni roki za predmetne in popravne izpite učencev 9. razreda (1. rok)
21. 6. zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike SŠ (razdelitev spričeval 24. 6.)
24. 6. zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. razreda; razdelitev spričeval in obvestil
26. 6.-31. 8. poletne počitnice
26. 6.-9. 7. izpitni roki za predmetne in popravne izpite učencev od 1. do 8. razreda (1. rok)
4. 7. seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi (spomladanski rok)
11. 7. seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi (spomladanski rok)
19. 8.-30. 8. izpitni roki za predmetne in popravne izpite učencev od 1. do 9. razreda (2. rok)
23. 8. začetek splošne in poklicne mature (jesenski rok)
10. 9. seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi (jesenski rok)
17. 9. seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi (jesenski rok)

Vir: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje