Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je prisluhnila občinskim pobudam za izboljšanje varnosti na državni cesti ob Osnovni šoli Simona Jenka Smlednik. V teh dneh bo izbrani izvajalec začel z gradnjo krožišča na mestu sedanjega križišča proti Smledniku in Dragočajni.

 

Na tem odseku trenutno ni prehodov za pešce, avtobusno postajališče je označeno na vozišču, zaradi ravne ceste pa vozniki pogosto ne upoštevajo omejitve hitrosti. V preteklih letih je tako na tem odseku že prišlo do več prometnih nesreč z udeležbo otrok in mladih. Z rekonstrukcijo križišča bo izvajalec zgradil novo krožišče, s katerim bo zagotovljena ustrezna prometna varnost, preglednost in zaznavnost križišča, postavili bomo tudi ustrezno cestno razsvetljavo in uredili odvodnjavanje.

Zunanji premer krožnega križišča bo 32 metrov. Ob krožišču bo izvajalec na novo zgradil pločnik v širini 1,5 metra in kolesarsko stezo v širini 1,2 metra. Na vseh štirih krakih bodo urejeni prehodi za pešce in kolesarje. Zgradili bomo tudi dve novi avtobusni postajališči izven vozišča ter ustrezno podaljšali pločnik do novih postajališč.

Prvo postajališče bo umeščeno, gledano v smeri Vodic, pred uvozom v šolo, drugo pa, gledano v smeri Medvod, za krakom krožišča proti naselju Zbilje. Zaradi varnosti otrok bo kolesarska steza potekala od krožišča vse do uvoza v šolo. Sočasno bo izvedena tudi ustrezna navezava na obstoječo cesto proti vasi Smlednik. Z novozgrajenim krožiščem bo prišlo do umirjanja prometa. Z izboljšanjem varnosti za šibkejše udeležence v prometu spodbujamo trajnostno mobilnost.

Z javnim naročilom je bilo izbrano podjetje MAPRI PRO ASFALTI, d.o.o., vrednost pogodbenih del znaša 623.999,97 EUR (z DDV), od tega je delež Občine Medvode 98.357,08 EUR, večino del v vrednosti 525.642,89 EUR pa bo financirala Direkcija RS za infrastrukturo. Nadzor nad gradnjo bo izvajalo podjetje DRI, d.o.o..

Po izgradnji krožišča bo sledila rekonstrukcija ceste proti Dragočajni, kasneje pa še rekonstrukcija ceste proti Smledniku. V tem trenutku pripravljamo razpisno dokumentacijo za izvedbo rekonstrukcije ceste in izgradnjo pločnika v dolžini približno 800 metrov proti Dragočajni. O teh projektih bomo še poročali.

V času gradnje bo vzpostavljena polovična zapora državne ceste Medvode – Vodice, ki bo urejena s semaforjem ali ročnim usmerjanjem prometa. V prvi fazi, ko bo potekala gradnja kraka proti Dragočajni, bo vzpostavljena delna in popolna zapora ceste proti Dragočajni. V času popolne zapore bo dostop do Dragočajne mogoč po cesti mimo Kanuja in po cesti Valburga  – Trboje. V drugi fazi bo potekala gradnja kraka proti Smledniku. V tem času bo predvidoma vzpostavljena delna zapora ceste proti Smledniku z možnim obvozom po gradbišču. V času asfaltiranja bo vzpostavljena popolna zapora. Dela bodo zaključena spomladi. 

Udeležence v prometu prosimo za upoštevanje navodil izvajalca in razumevanje.

Vir: občina Medvode