Začela se je sanacija jezu Goričane

V podjetju SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o., kot lastniki MHE Goričane, začenjajo s projektom sanacije jezu Goričane.
Dela izvaja podjetje VGP Kranj, ki ima državno koncesijo za posege v vodotokih. Trenutno potekajo pripravljalna dela z izgradnjo nasipa. Izvajalec del, VGP Kranj, mora izvesti organizacijo gradbišča po potrjenem varnostnem načrtu in zagotoviti varnost delavcem, namestiti obvestilne in opozorilne table in preprečiti nepooblaščenim dostop na gradbišče.

Ko bodo pripravljalna dela končana, bo izvajalec pričel s samo sanacijo jezu, ki obsega gorvodno in dolvodno ojačanje jezu z armiranim betonom in vgradnjo kemičnih sider za povezavo na osnovno konstrukcijo jezu. Predviden rok izvedbe je en mesec.
Občina Medvode prosi občane, da  se naj v času gradnje ne gibljejo na območju gradbišča in da naj upoštevajo navodila izvajalca.
O. M.